امتیاز و آپدیت های بازی کریکت زنده سریلانکا در مقابل افغانستان

دوسان همنتا اولین بازی خود را دریافت کرد© AFP

امتیاز زنده اولین بازی سریلانکا مقابل افغانستان:رحمان الله گورباز کاپیتان افغانستان برنده بازی شد و تصمیم گرفت ابتدا کاسه بازی کند. افغانستان و سریلانکا در حالی که در این کشور جزیره ای بیش از 50 نفر می جنگند، گام دیگری به سوی آماده سازی خود برای جام جهانی ODI برمی دارند. افغانستان و سریلانکا با تمام قدرت خود در اولین ODI در استادیوم بین المللی ماهیندا راجاپاکسا در هامبانتوتا به مصاف هم خواهند رفت. قبل از پرتاب، تیم سریلانکا اولین کلاه خود را به بولر دوشان هیمانت، که اولین بازی ODI خود را برای تیم سریلانکا انجام می دهد، تقدیم کرد. (کارت امتیاز زنده)

در اینجا امتیاز زنده و به روز رسانی بازی سریلانکا در مقابل افغانستان 1st ODI از هامبانتوتا آمده است:

موضوعات مطرح شده در این مقاله