سئو هزینههای بازاریابی شما را کاهش میدهد

این مثال مطالب جالبی را در خصوص سئو مشخص می کند . Redirectکردن سبب خواهد شد که گوگل متوجه شود محتواهای وبسایت قدیمی را در کدام وبسایت پیدا کند. این بالک با وجود اینکه ۲۰۰ کیلوگرم وزن اضافه به هواپیما تحمیل میکند اما در بردی نزدیک به ۲۸۰۰ کیلومتر سبب کاهش ۳٫۵ درصدی مصرف سوخت …

ادامه مطلب