قیمت آجر نسوز نما + عکس انواع آجرهای نسوز

در این مطلب از تارنما آرا سنگ الوند شما را با ارزش هر تن، کاربرد، مواد تشکیل دهنده و آنالیز و فروش خاکنسوز آشنا می کنیم. در نظارت خاک نسوز صنعتی به عاقبت رسیده اند که این خاک شامل ۲۳ تا ۳۴ درصد وزنی اکسید آلومینیوم، ۵۰ تا ۶۰ درصد وزنی سیلیس و ۱۰ تا ۱۲ درصد وزنی مواد فراروگریز که بیشترش آب می باشد و در زمان پخت از ماده بیرون می شود. این خاکها اهمیت حدود ۲۳ تا ۳۴ درصد وزنی اکسید آلومینیوم، ۵۰ تا ۶۰ % وزنی سیلیس و ۱۰تا ۱۲ % وزنی مواد فرار، بیشترش آب، که حین پخت از ماده خارج میشوند. کوره هایی که از آن ها برای پخت اشکال آجرهای نسوز به کارگیری می شود، به صورت تونلی و شاتلی می باشند. دمای پخت این آجرها حدود ۱۲۰۰ تا ۱۸۰۰ رتبه سانتیگراد است. این خاکها میتوانند تا ۲۵ % وزنی اکسید آهن سه (Fe۲O۳) و مقادیری TiO۲ ،CaO، MgO، K۲O، Na۲O داشتهباشند. از آجر نسوز اکسید کروم کوروندوم در باطن کوره بلند ذوب آهن به کار گیری می گردد. اما به جهت پرهیز از حس خستگی می قدرت از الگوهای متنوع آجرنسوز به جهت دادن عمق، ساخت سایه واضح های گوناگون و دادن شفافیت به نصیب هایی از نما به کار گیری کرد. به عامل جذب گرمای بالا و هدایت حرارتی ناچیز آجرهای نسوز گزینهی مناسبی برای مکانهایی مثل کورهها، صنعت های سیمان و صنایع فولاد تبدیل شده است. جهت دهی حرارتی تحت مهمترین ویژگی گزینه نیاز به جهت همین گروه آجر ها میباشد. همانگونه که میدانید آجر نما یک عدد از لبریز کاربردترین مصالح در فرمان تولید و ساز می باشد و به عامل قرار گرفتن استقبال عموم مردمان در طرح ها و رنگ های مختلفی به بازار عرضه می شود و یکی دیگر از مهمترین خصوصیت های این متاع کیفیت ساخت مضاعف بالا و همچنین لق نشدن در رخ به صحت کارگزاری شدن این فرآورده می باشد و هر یک از همین آجر ها را به اختصار توضیح می دهیم. برای افرادی که هر جور نگرانی در آیتم دقیقا چه جایی و همینطور هدایت در آیتم چگونگی استفاده از آجر نسوز در فهرست بها ، شما ممکن است می توانید اساسی ما در صفحه وب تماس بگیرید.