طراحی لبخند دیجیتال – دکتر رضا خسروانی متخصص دندانپزشکی زیبایی در تهران – لبخند دیجیتالی

اما وقتی لبخند خود را دوست ندارید چه باید بکنید؟ در نهایت، لبخند زدن کاری است که ما تمام وقت انجام می دهیم و خوشبختانه برخی روزها چند برابر می شود، اما همه این کار را به شکلی مؤثر انجام نمی دهند. این افراد به علت اهمیت زیادی که به زیبایی و جذابیت چهره و لبخند خود می دهند. دلیل دیگری که سبب اهمیت یافتن طراحی لبخند دیجیتال شده است، افزایش سطح رضایت بیماران از طراحی انجام شده است. طرح لبخند دیجیتالی یکی از مهم ترین و پیشرفته ترین درمان های پیشرو در فن آوری دندانپزشکی است، زیرا این اطمینان را بوجود می آورد که کدام درمان مراقبتی دندانپزشکی برای هر بیمار بهتر طراحی لبخند دیجیتالی چیست است.

تصمیم برای آغاز هر روز را با یک تبسم می تواند تجربه درونی و بیرونی شما از زندگی را تغییر دهد، بنابراین تا جایی که ممکن است، هر روز لبخند به لب داشته باشید. دندانپزشکی زیبایی به زیباتر کردن دندان ها کمک می کند. لبخند شما می تواند کمک کند دنیا مکان زیباتری باشد!

سپس بر روی تصاویر ویرایش صورت گرفته و شکل جدیدی از لبخند بیمار با توجه به ویژگیهای صورت و ظاهر فرد طراحی میشود. پس از آن با استفاده از ابزارهای موجود در نرمافزار، لبخند شخص ویرایش شده و شکل جدیدی از لبخند با توجه به ویژگیهای ظاهری خود فرد طراحی میشود. دندانپزشکان زیبایی مشتاقانه منتظر هستند تا به مردم کمک کند سرانجام لبخندی را که همیشه می خواستند بدست آورند، و اعتماد به نفس خود را از این طریق تقویت کنند.

کلیه مراحل طراحی تا قبل از شروع درمان به صورت رایگان برای افراد انجام میشود و در هر زمان وی میتواند از اقدام به این فرایند منصرف شود. با استفاده از این تکنولوژی لبخند فرد متقاضی در نرم افزار تخصصی طراحی می شود و بیمار قبل از درمان میتواند لبخند آینده ی خود را مشاهده نماید. پدیده جدید دنیای دندانپزشکی دیجیتال با نام طراحی لبخند دیجیتال (DSD) یک تحول بزرگ در نوع خود به شمار می رود.