سرخپوستان بمبئی در مقابل پایتخت های دهلی ، به روزرسانی امتیاز مقیاس 1 T20 6 10

امتیازات کریکت زنده مسابقات لیگ برتر هند 2020 را در Sports.NDTV.com دنبال کنید. پس از 5.3 فریم ، پایتخت دهلی ، با دنبال کردن هدف 201 ، 25/4 را عبور می دهد. نتایج بی درنگ ، نظرات شمشیر و سایر موارد را دریافت کنید. مسابقه امروز لیگ برتر هند هند بین بومی های بمبئی و پایتخت های دهلی را تماشا کنید. همه موارد مربوط به مسابقات سرخپوستان بمبئی و پایتخت های دهلی در Sports.NDTV.com در دسترس خواهد بود. در جریان مسابقات هند بمبئی و پایتخت های دهلی باشید. کارت نمره “سرخپوستان بمبئی” را در برابر “پایتخت های دهلی” بررسی کنید. می توانید به روزرسانی های کارت امتیازی دریافت کنید ، واقعیت ها را با هم مقایسه کنید. با تبلیغات Sports.NDTV.com که مکان مناسبی برای گرفتن امتیاز در کریکت است ، به روزرسانی های زنده سریع داشته باشید.