اصول طراحی نمای ساختمان چیست؟

یکی از از علل همگی گیر شدن این شیوه نقص ضوابط نماسازی درر مملکت است (تصویر ۶). یکی از نحوه های نماسازی که کاملا تقلیدی و وارداتی و زیر اثر گذاری معماری ژورنالیستی غربی است، پوشش کامل نما دارای شیشه و پروفیل است که در نیمه دوم ده سال ۷۰ کلیه گیر و در سال های آخر فراوان اشاعه یافته و به حد نگران کننده ای رسیده است. همین روش اجرای نما که کاملاً صنعتی هست و در دهه میلادی همزمان مهم چالش مصرف انرژی در غرب به عنوان عایق حرارتی اشاعه یافت به تدریج به تهران نیز رسید و نمای بسیاری از ساختمانها خصوصا ساختمانهای پهناور تجاری و اداری لبه خیابانهای جمهوری، انقلاب، بلوار کشاورز تا فاطمی به همین طریق اجرا شد. آجر از مصالح متداول در معماری قبلی جمهوری اسلامی ایران بوده و هنوز هم ترویج دارد. از مهمترین مزایای نمای نانو آن هست که از نمای نانو بر روی سطوح متفاوتی نظیر سنگ میتوان به کار گیری کرد. در طراحی نمای ساختمان میتوانید از نمای نانو به کار گیری نمایید تا ساختمان در برابر آسیبهایی مثل رطوبت مقاوم بماند. یک نمای استاندارد بایستی بتواند در برابر بلایای طبیعی مثل سیل، زلزله، طوفان و باد و همینطور در برابر گرما و سرما عایق باشد، به تیتر نمونه در آب و هوای گرم و مرطوب اکثر زمان ها از نمای سنگی ساختمان ها به کارگیری می شود. مفهوم و مفهوم این آسایش، انقطاع از نیاز ما به چیزهایی مانند پوشاک و غذاست. کلیدی یک نگاه کوتاه به همین دست اندرکاران متوجه میشویم که ارزش نمای سیمانی رومی از نمای ساختمان اهمیت سرامیک و سنگ کمتر است؛ یا این که این که هزینه نمای ساختمان یک طبقه از ساختمانهای چندطبقه پایینتر است. هر جا که ضوابط و مقررات بیشتر و طاقت فرسا تری وجود داشته باشد، قابلیت تکروی و پیدایش سلیقه شخصی معمار کمتر خواهد شد و بالعکس. از هنگامی که ساختمانهای بلند و یک سری طبقه در تهران احداث شدند، پوشیدن نمای آن ها اهمیت آجر طاقت فرسا می نمود، لذا تکنیک سیمان شسته از ساختمانهای پهناور دولتی مانند ایستگاه رویه آهن و دانش گاه تهران شروع شد و آن‌گاه به سرعت اشاعه یافت. سپس با پاشش آب کلیدی فشار زیاد، سیمان رویکرد شسته شده و دانهه های پودر سنگ نمایان می شد. هر چندین که در عصر های مختلف، کمابیش از آن به کار گیری می شد. ۵- اگرچه نماسازی های غالب به صورت زمان های مشخص و معلوم تفکیک شده اند، ولی در کلیه دوره ها از روشهای معمولی و مرسوم مانند نماهای آجری، سنگی و اندودهای سیمان به کارگیری به عمل آمده و می آید، لذا بعضا از نحوه ها از پاراگراف طرز های صنعتی مانند دیوارهای پردهای تقریباً منسوخ شده اند. ماده ۲- سازمان اجرایی طرح مجاز هست کلیه مالکین و ساکنین ساختمانهایی را که در نمای مهم آنان شبکه ها و لوله های تاسیساتی به فعالیت رفته، ملزم به از بین بردن این موارد کند. برای کسانی که هر گونه نگرانی در مورد دقیقا چه جایی و همچنین راهنمایی در مورد چگونگی استعمال از نمای ساختمان شمالی 6 طبقه ، شما احتمال دارد می توانید اساسی ما در برگه وب تماس بگیرید.