77 تکنیک، ترفند و آموزش عکاسی از هرچیزی – دیجی سنتر

زمانی که نقطه کانونی را پیدا کردید، با اصول شالوده عکاسی مثل ترکیببندی، این نقطه را پررنگ کنید تا نگاه مخاطبان مشغول شود. طبق بررسیهایی که در مورد حقوق و دستمزد عکاسان شکل گرفته میباشد همین اشخاص چنانچه در شرکتهای ریز مشغول به عمل شوند حقوقی به طور متوسط 800 هزار تومان تا 2 میلیون و 700 هزار تومان و در جاهای بزرگ از یک میلیون و 100 هزار تومان تا 3 میلیون تومان دریافتی دارند. عکاسانی که در بخش های خصوصی استخدام می شوند اهمیت اعتنا به مهارت های که دارا‌هستند و تصمیم کارفرما حقوق متمایز اخذ میکنند. لنزها بیش از هر تجهیزات دیگری مهم دارند زیرادر سکو اول گزینش می نمایند که چه گونه عکس هایی آتلیه جلوه های ماندگار می توان گرفت. آشنایی مهم اشکال متعدد عکاسی و ژانرهای امروزی که آیتم استعمال قرار می گیرد، در ادراک بهتر همین قضیه که عکاسی چیست ودقیقا چه کاربردهایی دارد، زیاد موثر است. اشخاصی که فن عکاسی را مطالعه می نمایند می بایست اطلاعات عمومی مهربانی داشته باشند و مطالعه بسیار داشته باشند که بفهمند چه هنگامی و کجا از کسی باید اتفاق بیفتد و آن شخص میتواند عکاسی کند. کسانی که به شغل عکاسی بر روی میآورند می بایست در گوشه و کنار جامعه باشند و مالامال جنب جوش باشند و عکاس شکار لحظه هاست و می بایست در ساعت های گوناگون شبانه روز بتواند در مکان های گوناگون حضور داشته باشد و لحظه ها را تصویب کند. انگشت: بدنه دوربین طوری طراحی شده که بتوان آن را حساس دست راست گرفت و انگشت اشاره خویش را بر روی کلید شاتر قرار داد. او پس از فارغالتحصیلی از دانشگاه « Cooper Union » به سال 1950 صفحه ها مجله «Esquire» را طراحی کرد و در سن 27 سالگی به تیتر مدیر هنری مجله «Seventeen» انتخاب شد و در ادامه به دانشکده «New School» دانش کده دارای آن بازه رفت و ادامه علم آموزی داد. به عنوان مثال، نزدیک شدن به بعضا از حیوانات طاقت فرسا میباشد و به این ترتیب شناختی از خلق و خوی حیوان واجب می باشد تا بتوان خلق و خوی حیوان را پیش بینی کرد. برپایی نمایشگاههای صنعتی متعدد و دقت به آگهیهای تجاری و فرهنگی نیز سبب ساز شده میباشد که تعداد متعددی از فارغالتحصیلان جذب عکاسی تبلیغاتی بشوند، زمینه انتشارات نیز تعداد دیگری از فارغالتحصیلان همین رشته را به کار گرفته میباشد و کلیدی کمال تأسف چند از فارغالتحصیلان نیز استودیو باز کرده یا به عکاسی از مراسم و میهمانیها میپردازند در حالی که برای فعالیت در یک آتلیه عکاسی نیاز نیست که دانش جو چهار سال در دانش کده تحصیل کند بلکه می توان طی چندین ماه بهراحتی فن عکاسی را فرا گرفت و یک آتلیه عکاسی گشوده کرد.