7 دلیل قانعکننده برای نصب ردیاب خودرو – ترنجی

ماهوارههای جی پی اس هر در شبانه روز دو توشه به دور کره زمین میچرخند و سیگنالهای اطلاعاتی را به زمین ارسال مینمایند. این وسیله اهمیت GPS و سیمکارت هست که نیز موقعیت را به طور ظریف بررسی کرده و نیز به جهت مالک اتومبیل ارسال میکند. تشابه صدای آلارم ها هم مشکل دیگری می باشد که سبب ساز بروز خطا میشود. صدای بلند آلارم و آژیر در داد و فریاد خیابانها نحوه ی کارگزاری ردیاب خودرو شنیده نمیشود. همین ردیاب بهسادگی در داخل خودرو مخفیشده و مهم استعمال از قابلیت و امکان ضبط صدای محیط می تواند امنیت یکپارچهای را به همراه بیاورد. چنانچه شما نیز دربین این دو راهی سخت مردد ماندهاید و نیاز به داده ها بیشتری به جهت تصمیمگیری دارید، کلیدی ما در ادامه همین مطلب یار باشید. جی پی اس خودرو، یکی از تکنولوژیهای صنعت اتومبیل محسوب میگردد که توانسته دارای ورودش به کمتر سرقت اتومبیل و یا این که یافتن هرچه سریعتر آن ها به وسیله پلیس کمک کند، ولی بایستی به همین نکته نیز دقت داشت که هر تکنولوژی جدیدی، لزوما تماما حساس منفعت نیست، بلکه مخاطرات و دردسرهایی نیز به همراه دارد. دست اندرکاران جوی زمین مانند حادثه های طبیعی باران، برف و طوفان بر روی توجه جی پی اس اثر گذاری گذار است. ردیاب ماشین مغناطیسی به عامل داشتن آن ربای حاذق اساسی شدید ترین حرکت ها و تکان خوردن ماشین انقطاع نمی شود و با مگنت هایی قوی به جهت حفظ روی ماشین است . به کار گیری از ردیاب خودرو ، فارغ از اطلاع راننده، به طور تام نقض حریم فردی به حساب می آید. البته اگر اهمیت خودروی فراوان گرانقیمت بوده و یا این که مالک شرکت حمل و نقلی هستید که در کمپانی محمولههای گران قیمت و باارزش جابهجا میشود، میتوانید از گونه ردیاب پلیسی GM300 به کار گیری نمایید و به شکل لحظهای مکان اتومبیل و یا کامیونهای حامل توشه خود را مشاهده کنید. وقتی که بیرون می‌باشید و می خواهید بدانید که وسیله نقلیهتان کجاست، استفاده از اپلیکیشنهای موجود تلفن همراه، کارتان را راحت میکند. از طرفی این مورد قضیه که حتی بعد از دزدیده شدن ماشین نیز میتوانید در اختیار گرفتن ماشین را به دست بگیرید یا از محل دقیق آن کلیدی خبر شوید، مورد قضیه مهمی میباشد که خرید کردن ردیاب را کاملاً بهصرفهتر میکند. در ادامه به مقایسه امکانات ردیاب و دزدگیر میپردازیم. به جهت پاسخ به این سؤال بهتر می باشد ابتدا نگاهی به لیست امکانات دزدگیر بیاندازیم. قبل از همین که بخواهیم به سؤال «ردیاب اتومبیل بهتره یا این که دزدگیر؟ به همین دلیل یکی از سختترین سؤالاتی که بسیاری از اشخاص در هنگام خرید کردن یک سیستم ایمنی به جهت خودرو حیاتی آن روبهرو میگردند سؤال «ردیاب خودرو بهتره یا دزدگیر؟ ردیاب هم مانند دزدگیر اهمیت سنسورهای متفاوتی است، مهم این تفاوت که ردیاب از سیستمهای پیشرفته نظیر internet و جیپیاس استعمال میکند تا وجود هرگونه خطری را از نحوه نرمافزار موبایلی، پنل مدیر و حتی اس ام اس به مالک ماشین اطلاع دهد. اطلاعت مربوط به ولتاژ مناسب بر روی دستگاههای ردیاب ثبت شده است. همین ردیاب بر بر روی سوکت دیاگ الکتریسیته خودرو به سادگی کارگزاری میگردد. آیا داشتن ابزاری خاصی برای چک کردن بر اخلاق و رفتار رانندگی افرادی که گهگاه با خودرو شما رانندگی میکنند، به جهت شما شگفتانگیز است؟ بنابراین در صورتی که دزدها دستگاه ردیاب جی پی اس شما را پیدا نمایند و از وسیله نقلیه بیرون کنند، گشوده نیز پلیس می تواند بر مبنا آخرین محلی که ردیاب به نرم افزار نشان می دهد، جستجو را از آن محل ادامه دهد. استعمال هم زمان از دزدگیر و ردیاب مخلوط طلایی میباشد که میتواند شما را از مزایای هردو سیستم ضد سرقت بهرهمند کند. از طرفی فاصله یا این که وجود مانع نیز منجر شنیده نشده آلارم خواهد شد. البته الان دیگه خیالم راحته چون مهم زدن یه جی پی اس آهنربایی به کانتینرم یا این که گذاشتن یه دستگاه تو محموله باریم سهل وآسان تو موبایل موبایلم نگاه می کنم و می بینم که محمولم کجاست. ردیاب ماشین به وسیله جی پی اس آیتم پوشش قرار می گیرد. ردیاب یا جیپیاس خودرو، در بازار جمهوری اسلامی ایران قدمتی کمتر از دو دهه دارد. در مدلهای افلاین شخص میتواند از طرز جی پی اس مکان اتومبیل را پیدا کند. فقط در صورتی که نیاز خود را بشناسید می توانید ویژگی های جی پی اس ماشین مورد نیاز خود را مشخص کنید. چنانچه شما یک کمپانی حمل و نقل دارید می توانید از ردیاب ماشین به کار گیری کنید. آیا قصد شما از خرید کردن ردیاب همین می باشد که نوجوانان و جوانان خانواده را هنگامی که از ماشین به کار گیری می کنند در اختیار گرفتن کنید؟ البته آیا امکانات دزدگیر برای دوری از سرقت به اندازه است؟ در صورتی که شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در گزینه ردیاب یاب خودرو بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.