2- شعلههای اجاق گاز روشن نمیشود

اما نمونههایی با دو یا سه نوک نیز برای کنترل دما وجود دارند. سوئیچ کنترل این ویژگی ها را تأمین می کند و در صورت سوعملکرد، نمی توانید نمایشگرهای اجاق گاز رومیزی خود را ببینید. تعمیرات اجاق گاز یکی از خدمات ژاو سرویس در زمینه تعمیرات لوازم خانگی در سراسر تهران می عمل نکردن ترموکوپل اجاق گاز باشد. قطعا یکی از آنها اجاق گاز است چرا مشکل ترموکوپل اجاق گاز که لذت … استیل البرز یکی از برندهای معروف اجاق گاز است که باید توسط تعمیرکار متخصص تعمیر و عیب یابی شود. ۳- بر روی محل اتصال دو سر شیلنگ به لوله کشی گاز اجاق باید از بست مناسب استفاده شود.

۱-از نصب اجاق در محیط های کوچک ودر بسته که امکان خارج شدن گازهای بوجود آمده از سوخت نیست خود داری کنید. اگر یکی از المنت های حرارتی کار نمی کند، به سراغ یکی دیگر رفته و آن را تست نمایید. در اجاق های جدید اگر فاصله نازل تا لوله رابط به هم خورده آن را تنظیم نمایید.

رفع عیب۴- سوراخ های مشعل را با دقت توسط یک میله باریک یا برس تمیز کنید.نازل پیلوت را تمیز یا تعویض نمایید. در صورتی که تعمیر ترموکوپل اجاق گاز ممکن نبوده یا دشوار باشد، تعویض آن بهترین گزینه است. در شکل این قسمت ها با پیکان سبز نشان داده شده است.

10- فر گاز شما در درجه تنظیم شده حفظ نمیشود. هر یک چهارم دور که پیچ تنظیم را بچرخانید در حدود ۱۵ درجه سلنتیگراد حرارت فر تغییر می کند. که خرابی اجاق گاز، ناشی از ایجاد مشکل در یک و یا چند قطع است. علت۵- نسبت هوا در مخلوط کم است.