کربن فعال گرانولی

و همینطور اصلی توانا ترین نیروهای جذب فیزیکی یا این که بیشترین حجم تخلخل جاذب از هر ماده شناخته شده به جهت بشر است. کربن های اکسترود شده یا این که گلوله ای فعال EAC اساسی قطر های از 0.8 تا 5 میلی متر. کربن فعال همینطور مواد شیمیایی مثل کلر را که بر کیفیت زیبایی آب آشامیدنی شما تأثیر میگذارد، حذف میکند. کربن فعال از مواد اولیه کربنی نظیر ذغال سنگ ذغال سنگ نارس، ذغال سنگ نارس، لیگنین، زغال سنگ قیر، سنگهای میوه (به عنوان مثال چاله های زیتون) ، پوسته نارگیل و غیره ساخته می شود. و همچنین از رزین دشواری گیر برای دشواری گیری آب به کارگیری می کنند. در ایران کنفتک به جهت تصفیه از رزین تصفیه آب به کارگیری می شود. این بدان معنی می باشد که 3 گرم کربن فعال می تواند مرحله یک زمین فوتبال را داشته باشد. زغال فعال از چه چیزی ساخته شده است؟ حیاتی اعتنا به این‌که در فرآیند تصفیه آب از چه تجهیزاتی به کار گیری میشود، شیوه حذف آلاینده ها بوسیله کربن اکتیو در آن ها متفاوت است. در همین گونه فیلتر، کربنهای کوچک مهم پیوستن به یکدیگر بلوکهایی را تشکیل داده اند. حیاتی تبدیل شدن زغال به پودر، میتوان آن را در تراز بیشتری پخش کرد تا به نقاط متعدد نفوذ کند، درون منافذ وارد شود و سموم و دیگر مواد مضر تن را جذب کند. موهای خود را با شامپوهای با زغال اکتیو بشویید تا ذرات مضر از روی تارهای مو زدوده شوند. قطر این کربن ها در محدود 0.8 تا 5 میلی متر می باشد. به جهت اطلاع از ویژگی های همین فرآورده و استعلام قیمت، کارشناسان مجموعه صنعتی هفت از نحوه راه های ارتباطی ذکر شده در ذیل برگه مهیا ارائه مشاوره مجانی می باشند. کلیدی همین وجود، تعدادی طبقه بندی گسترده بر اساس اندازه، روشهای مهیا سازی و کاربردهای صنعتی وجود دارند. این مواد کربنی به نحوه های گوناگون شیمیایی و فیزیکی ایجاد شده و اهمیت دقت به میزان و گونه آنان در بخش های مختلفی از تصفیه منزل ها کاربرد کربن اکتیو ذغالی دارند. کربن به طور گسترده در جامعه طبابت به جهت درمان بیش از حد و مسمومیت به کارگیری میشود.