چگونه ژنیکوماستی را به راحتی تشخیص و درمان کنیم؟

دارو های دیگری هم میباشند که ممکن هست بر ژنیکوماستی تاثیر داشته باشند ولی صدق تاثیر آن ها هنوز ثابت نشده است. مصرف مایعات و میوه های ناپخته را ارتقاء دهید. داروهای ضد درد، ضد تهوع و ضد عفونت را مطابق امر پزشک معالج مصرف کنید. درصورتیکه فکر می کنید به ژنیکوماستی در گیر هستید، به دکتر معالج مراجعه کنید. اصلی مراجعه به یک دکتر معالج کار کشته و باتجربه ژنیکوماستی قابل بازگشت نمی باشد و دکتر کلیدی تبحر و خبرگی تمام بافت های گلدون و سلول های چربی راکاملا تخلیه می نماید و نسبت به بقیه قسمت های بدن سلول های چربی کمتری در آن خواهیم دید. چه موقع می بایست مجدد برای ویزیت به دکتر مراجعه کرد؟ دکتر عمومی ، معمولا می تواند بگوید که فرد به ژنیکوماستی مبتلا هست یا این که خیر؟ الگوهای برش جراحی ژنیکوماستی مهم توجه به موقعیت بیمار و صلاحدید پزشک کارشناس جراحی پلاستیک، متعدد خواهد بود. گاهی نقص‌ بزرگی سینه های مردان، اهمیت انجام لیپوساکشن و تخلیه بافت چربی اضافی از بین بردن خواهد شد. متورم شدن بافت غدهای سینه آقایان و رویش بیش از اندازه آن در اصطلاح ژنیکوماستی (بزرگ شدن سینه آقایان) نامیده میشود که ناراحتی عاطفی بیمار را به دنبال دارد و اعتماد به نفس را تحتالشعاع قرار میدهد.آقایانی که از رخ سینه خویش ناراحت یا این که حتی خجالتزده میباشند یا این که از بیم دیده شدن سینه خویش در برخی فعالیتها شرکت نمیکنند، میتوانند با کوچک کردن سینه نقطه پایانی بر این احساس ناخوشایند بگذارند. زمانی که ژنیکوماستی هنگامی جدید ایجاد شده باشد غالبا اهمیت برطرف شدن ادله راستا ای آن، اکثر وقت ها به تدریج پسرفت می نماید ولی هنگامی طول کشیده باشد(بیش از یک سال) بعید به حیث می‌رسد که پسرفت درصد چربی تن ورزشکاران کند. براین اساس بیمارانی که حداقل هیپرتروفی غده ای دارند و پوست اضافی یه خرده دارند به راحتی حساس لیپوساکشن معالجه می شوند و بعضی از بیماران که مقادیر اندکی از ژنیکوماستی فیبری دارا‌هستند به عنوان معالجه قطعی دارای جراحی از روش برش مستقیم پیریورولار پایین درمان قرار می گیرند. شیوه هایی که برای جراحی ژنیکوماستی در نظر گرفته شده است، شامل رزکسیون یا این که برش باز، لیپوساکشن و رزکسیون به همپا کمتر پوست است. استفاده از لیزر بر بر روی سطح پوست می تواند آثار به جا باقی‌مانده از اسکار را بکاهد و این مورد قضیه می تواند اکثری از اشخاص را به نتیجه مطلوب برساند، اهمیت توجه به عکس های قبل و بعد از آن می توانید ایده لطف در مورد انتظارتان پس از بهبودی به دست آوردن کنید. وقتی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه حساس چربی سوزی تن مهم ورزش وب وب سایت خود باشید.