نقدی بر فیلم قهرمان اصغر فرهادی

طباطبایی در هر سه محور، با جزمیتی نمونه زدنی ظواهر شده و قهرمان اصیل فیلم است. و زمانی رحیم نمی تواند او را پیدا کند، دوست دخترش را متقاعد می کند که به تیتر همین زن ظواهر شود. فرخنده به رحیم می گوید که کیفی حاوی یکسری سکه طلا پیدا کرده هست و دارای فروش آن ها می تواند بدهی خود را به بهرام بدهد. ولی در هیاهوی حضور فرهادی و سناریو و گرد‌همایی همین فیلم یکی از هنرجویان او از شباهت مضاعف این فیلم اصلی فیلم خودش میگوید. فرهادی نمونههایی از سوژههایی را که در روزنامهها پیدا کرده بوده در اختیار هنرجویان قرار می‌دهد و بعضا از هنرجویان که برای انجام این عمل گروهی به تیمهای متفاوت تقسیم شده بودند، فعالیت کلاسیشان را بر مبنای همین سوژهها شروع می نمایند و یک‌سری نفر دیگر هم به دنبال سوژههای مشابه از شیوه کاوش در اینترنت، سعی می‌نمایند تا به جهت فعالیت خود سوژهای همراستا مهم ایده مطرح شده پیدا کنند. دو دعوای نگرانکننده و لبریز هرج و مرج در فیلم وجود دارد، یک ویدیوی مخفی در تلفن یار وجود دارد که به نظر می برسد رحیم کلیدی آن تهدید و باجگیری می شود، ولی پس از آن در رسانه های اجتماعی به اشتراک نهاده می شود تا حرکت خیانت دیگری را تسهیل کند. منِ دلداده سینمای کلاسیک احتمال دارد اصلی دیدن فیلم فرهادی شگفتزده نشوم، اما در سینمای بزندروی مبتذل حال ایران، تماشای فیلم فرهادی حتی برای خردهگیران نیز قانعکننده است چون استانداردهای سینمای قصهگو و تا حدی بامفهوم را محافظت میکند، گیرم که طلب شاهکار نمودن از این سینما مانند قهرمان شدن شخصیت سادهدل فیلم باشد که در آرزوی داشتن حداقلها، در جامعهای پر از عقده و نامردیها و بدبینیها، نوعی فردیت گمشده را دوباره مییابد و این در سینمای الکن ما، راضی کننده است. اما برخی همان زمان معتقد بودند که همین قصه ساخته ذهن زندانی است. این عمل رحیم توجّه تلویزیون و رسانه های مجازی را جلب می نماید و مردم به رحیم لقب پهلوان را می دهند. همین واقعه اعتنا فضای مجازی را شدیدا به خودش جلب کرد. فیلم دلاور در اولیه اکران جهانی خود در بخش رقابتی مهم جشنواره فیلم کَن جایزه بزرگ هیات داوران را از این اتفاق افتاد سینمایی اصغر فرهادی قهرمان صدای دریافت کرد. در این جلسه، دعوا و گفتوگویی در گزینه صورت ارائه این اپیزودها به دربین میآید و در نهایت عاقبت گفتوگوها به این توافق جمعی منجر می گردد که اپیزودها در کنار هم، به تیتر یک تیم دارای ایدهای یکسان و مشترک از اشخاص و سوژههای مختلف، پایه گذاری کردن پایانی و به عنوان نتیجه ورکشاپ فراهم شده و به اکران در بیاید.