نحوه کار ECU خودرو – بخش های مختلف ایسیو خودرو – مجتمع فن آموزان

اگر کلمه KFW در VIN کد پژو 206 قبل از 85 بازدید شود ایسیو آیتم به کارگیری والئو می باشد. یکی از از عوامل تاثیر گذار در تعیین هزینه ؛ میزان جراحت دیدگی ای سی یو می باشد . همین شرایط نخوردن ایسیو به‌این رخ می باشد که برخی از قسمتهای برقی اتومبیل بدرستی عمل نمیکند! در صورتی که قصد دارید به شکل فن ای تعمیرات ایسیو را فرا بگیرید، پیشنهاد می نماییم در دوره های تدریس تعمیرات ایسیو اتومبیل آموزشگاه فنون الکتریسیته ثبت اسم کرده و در مدت زمان کوتاهی به یک تعمیرکار فن ای ایسیو تبدیل شوید. در رخ تولید نادرست در ریزپردازنده اصلی، حتمی است از پردازنده در دست گرفتن کننده ای حساس سوپاپ در دست گرفتن گاز و درایو سیمی به کارگیری کرد. زمانی که هوا به داخل کشیده می شود، سوخت به اندازه به جهت ایجاد انرژی به جهت حفظ عملکرد موتور تامین می شود، داشتن مقدار مناسب سوخت برای استفاده از ماشین لازم است. زیرا تولید این جرقه لحظه ای سبب سوختن ایسیو میشود. در بیشتر ماشینهای داخلی عمده از ایسیو زیمنس و بوش استعمال میشود. مشکل در ECU در اکثر وقت ها اوقات فورا موجب روشنشدن چراغ تحلیل شده و خودرو خاموش میشود. برچسب سبز رنگ گزینه به کارگیری در اشاره گر می باشد. نکته: این دسته ECUها بر روی 206 مدل بهینه سازی شده TU3A اساسی حجم CC1361 دارند و در تیم دریچه گاز آن ها موتور برقی روزنه گاز جایگزین استپر موتور جهت تهیه بدور آرام شده، آیتم استعمال قرار گرفته اند. نکته: این ایسیو بر بر روی پژو 206های تیپ 2 و 3 دارای دریچه گاز سیمی و کاتالیت آیتم استفاده قرار گرفته است. همین 206ها شامل تیپ 5 و 6 و صندوق دار (V2, ایسیو نو فلش V10) می شوند. همین نوع 206ها مهم یک کانکتور اضافی به جهت کارگزاری سنسور اکسیژن دوم هستند. موتور مورد به کار گیری در همین پژو 206ها ازنوع tu3 می باشد. ما در کلاس آموزش تعمیر ایسیو براحتی این روشها را به شما در صورتی که می خواهید وارد این شغل شوید را یاد میدهیم. همچنین پی بردن خط مش حل های پیش گیری از سوختن ایسیو ما را در حفاظت از همین دستگاه راهنمایی می کند. برچسب آبی رنگ مورد به کارگیری در سمند، پارس و 405 می باشد.