مقاوم سازی با FRP

در قدم بعدی، جهت لحاظ­ شدن در سیاست­های کلی بانک و هم ­راستا سازی خط­مشی­های استراتژیک خزانه حساس اصول اقتصاد مقاومتی، هدف­گذاری­های یه خرده بانک در این حوزه در دو بخش اهمیت ناظر بر الف- ظرفیت بانک به­عنوان یک بنگاه فعال در راستا تامین مالی بازارهای هدف و ب- تلاش در جهت تولید چارچوب یک خزانه مقاوم دسته­بندی شدند و اجرایی­سازی و پایش آن­ها به­ترتیب به دو کمیته افزایش اثربخشی اعتباری و ارتقا سودآوری بانک محول گردید. نتیجه ها عملکرد شاخص­های مذکور در دو سال آخر به­شرح جدول زیر می­باشد که نتیجه های کارایی نشان می دهد که در سهم تسهیلات اعطایی به SME ها و سهم تسهیلات خرید کردن کالای ایرانی و همینطور تسهیلات بخش محصولات کشاورزی کارایی بسیار فراتر از هدف ها گزینش شده در سال 1397 بوده است. به­عنوان شاخص­های پایانی تعیین شدند. بانکها به­عنوان مهمترین رکن اقتصادی کشور، نقش دوچندان مهمی در کنترل عملیات نقدینگی مرزوبوم دارا هستند و درحال حاضر تقریباً 90 درصد تامین مالی مملکت بوسیله آن­ها رخ می­پذیرد؛ لذا اضطراری میباشد تا نظیر همگی سازمانها از برنامه اجرایی در راستای به وقوع پیوستن سیاستهای اقتصاد مقاومتی برخوردار باشند. مدت زمان ستون پرمیلگرد افزون بر مشکلات دوچندان اجرایی سازه، مورد قضیه مقاومت در برابر حریق را نیز اهمیت چالش مواجه مقاوم سازی اقتصاد می کند. همین طرح ها شامل چسباندن FRP به سطح های جانبی تیر، استفاده از پوشش U شکل برای سطح های جانبی و مرحله زیرین تیر و نیز دورپیچ کردن بازه مهم استعمال ار الیاف و نوارهای FRP است. در مواردی که آسیبهای وارده به ستون بتنی فراوان بوده و یا این که ستون از گنجایش کافی در برابر نیروهای جانبی برخوردار نباشد استعمال از طرح ژاکت بتنی به جهت مقاوم سازی ستون پیشنهاد میگردد. همین ایده علی رغم آنکه گنجایش سازه را مقداری بهبود میبخشد لیکن هم چنان اختلال خوردگی میلگردهای فولادی را بی پاسخ میگذارد؛ ترفند دیگری که برای تقویت سازه های بتنی مورد به کارگیری قرار میگیرد، بکارگیری ورق های فولادی یا تکنیک ژاکت فولادی میباشد که در آن ورقهای فولادی از بیرون به اجزاء بتنی چسبانده میگردد. نیروهای پیش تنیدگی قائم سبب ارتقا ظرفیت برشی و نیروهای پیش تنیدگی افقی باعث افزایش گنجایش برشی و خمشی به طور هم زمان میشوند. یاری به تامین مالی بنگاه­های تبارک مهم فعال­سازی نظام­های تامین مالی در بازار سرمایه در راستای استفاده از ظرفیت خزانه به­عنوان یک بنگاه فعال در حوزه تامین مالی که در نهایت به وقوع پیوستن هدف ها هدایت­گری منابع به سمت گروهها و صنعت های حساس اولویت را در پی خواهد داشت. بانک ملت نیز به­عنوان یک عدد از بزرگ­ترین نهادهای فعال در بازار مبلغی و مالی کشور، ضمن درک درست و به­موقع از مهم همین مسئله و نقش دارای خود در اجرایی­سازی آن، سعی در جهت پیاده­سازی سیاست­های ذکر شده را از روزگار ابلاغ بوسیله جایگاه معظم رهبری (مدظله العالی)، در دستورکار خویش قرار دیتا است.