ماجرای چاقو خوردن سلحشور سر صحنه «یوسف پیامبر (ع)»/ میمی سابو چگونه خلق شد؟

و چون(یوسف)به رشد و قوّت خویش رسید به او حُکم(نبوّت یا این که حکمت)و علم دادیم و ما اینگونه نیکوکاران را جایزه می دهیم. او از تمام وسایل و شیوه ها برای رسیدن به مقصد خویش در این منش استفاده کرد و با خواهش و تمنا، کوشید در دل او اثر نماید چنانکه قرآن می فرماید: «آن زن که یوسف در منزل او بود از او تقاضای کامجویی کرد» (۴۰۰) همسر عزیز برای رسیدن به منظور خویش از روش مسالمت آمیز و خالی از هر مدل تهدید کلیدی غایت ملایمت و اظهار محبت از یوسف دعوت کرد. در بعضی از روایات از ازدواج یوسف با زلیخا پس از وصال به رده عزیزی مصر حرف آمده است. به هر درحال حاضر مقاومت سرسختانه یوسف، زلیخا را مأیوس کرد. میگویند پس از وفات حضرت یوسف درمقابل السلام مردمان مصر به نزاع برخاستند و هر دستهای خواهان دفن لاشه او در محله خویش بودند، تا این که پیکر وی را در تابوتی از مرمر نهادند و در کف رود نیل دفن پروفایل یوسف اسدی کردند. یعقوب هر چه فکر کرد که چگونه با محافظت آداب و غربت از بروز اختلاف در میان برادران آن ها را قانع کند، راهی پیدا نکرد جز این‌که صلاح دید تا این تلخی را تحمل نماید و گرفتار خطر تبارک تری نگردد. رجال سیاسی،معمولاً به زمان خطر مردم را رها کرده و فرار می کنند،ولی یوسف باید مردم را حفظ کند.بگذریم از این‌که در صورتی که نمی قدرت رژیم ظالمی را سرنگون کرد و تغییر داد،باید به یه خرده که قابلیت دارااست از انحراف و ظلم پرهیز کرد و قسمتی از امور را بدست گرفت و فعالیّت نمود. 3-اطرافیان و آشنایان را به نه اهمیت مردمان دعوت کنید. 4-سعی کنیم اسم خلافکار را نبریم وبا اشاره از او یاد کنیم. از طرفی به دور از شأن یوسف است که خود را چنان تحقیر نماید که به عزیز مصر «رَبِّی» بگوید. 2-ترفیعات الهی سوای فوت دوران و در وقت خویش شکل می گیرد. در همین مسیر به غیر از راهنماییهای کارگردان چه کردید؟ علامه طباطبائی رحمه الله در تعبیر گرانسنگ خود تحت آیه شریفه مزبور چنین می نویسد: یوسف در جوابش تهدید نکرد و نگفت من از عزیز می ترسم و یا به عزیز توطئه روا نمی دارم و یا من از بستگان نبوت و طهارتم و یا این که عفت و عصمت من مانع از فحشای من می باشد و همچنین نگفت من از مصیبت معبود می ترسم و یا این که امید به ثواب خدا دارم و چنانچه قلب او به سببی از لوازم ظاهری بستگی و اعتماد داشت، طبعا در چنین وضعیت خطرناکی از آن نام می برد. در صورتی که شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در گزینه موزیک یوسف اسدی بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.