عمل زیبایی سیکس پک شکم (لیپوماتیک)

لیپوماتیک در یک جلسه طی مدت زمان 2 تا 3 ساعت انجام می شود. از تناول کردن نوشیدنیهای الکلی، به مدت ۴۸ ساعت قبل و سپس از جراحی اجتناب شود. به مقدار کافی آب، آب میوه یا این که نوشیدنیهای غیر الکلی برای جلوگیری از اتلاف آب بدن بنوشد. در انجام جراحی لیپوماتیک بایستی حجم چربی ها به میزان مناسب خارج اورده شود زیرا ممکن میباشد در غیر این رخ فرد اهمیت عوارض لیپوماتیک مواجه شود. اکثری از سرطان ها می توانند به این بیماری سرایت کنند گره های لنفاوی، البته تومور لیپوماتیک غیر معمول همین کار را به ندرت انجام می دهد. با همین وجود، باز نیز نمی توان به طور ظریف هزینه همین طریق را انتخاب نمود و به جهت هر شخص همین هزینه ها متغیر می باشد. Lipomatic مهم یک موتور پنوماتیک که بوسیله هوای فشرده انجام می شود، فعالیت می نماید که کانول را با حرکات سه گانه تکان می دهد: نوسان، چرخش و ارتعاش. همین روش به کمک موتوری بادی فعالیت می نماید که به وسیله حرکت های نوسانی، چرخشی و ارتعاشی که به وسیله هوای فشرده به جهت لوله کانولا تولید می شود، رویه اندازی می شود. آن‌گاه یک لوله رشته رشته به اسم کانول را از نحوه هر برش یک عدد یک عدد وارد می کند ، سلولهای چربی را شکسته و آن‌ها را به وسیله مکش از تن بیرون میکند. برای ترغیب درناژ مایعات از محلهای برش و خودداری از تورم پس از تخلیه چربی میبایست گنهای ویژهای را که تا قبل از این هم در همین فصل به آنها اشاره شده متناسب اهمیت سایز بیمار تجویز نمود تا بلافاصله پس از پانسمان شده بر تن وی پوشیده شود. تمیز کردن تن مریض و پانسمان مناسب ملازم مهم پمادهایی چون موپیروسین بر بر روی محلهای برش. قبل و آن‌گاه از فعالیت میبایست علایم مهم چون فشار خون و ضربان قلب مریض ثبت شود. روز آن‌گاه از تخلیه چربی اهمیت لیپوماتیک مریض می تواند خود را درگیر فعالیتهای فیزیکی روزمره خویش کند. چنانچه تخلیه چربی دارای بیحس کننده موضعی انجام شده است، بیمار می تواند فوراً به رژیم غذایی معمول خود بازگردد. گرفتن عکس از نواحی مورد لحاظ درمان از نمای روبرو، پشت و طرفین و رضایت مریض از گرفتن عکسها و تصویب آن در رضایتنامه آن گاه نواحی گزینه درمان را اصلی مارکر معین نموده و مجدداً عکس گرفته میشود. سفارش می‌گردد که اهمیت ۲۵ درصد از شدت ورزش نرمال خود آغاز کند و آن‌گاه کار روزمره ورزشی را اهمیت صبر ارتقاء دهد. درصورتیکه شما هر دسته سوالی در رابطه مهم چه جایی و شیوه استفاده از لیپوماتیک فارغ از جراحی دارید، می توانید اساسی ما در کاغذ وب تماس بگیرید.