علائم و درمان سرطان تیروئید – دکتر دهقان منشادی

دست اندرکاران متعددی در پیدایش عود و مرگ در سرطان تیروئید مؤثر هستند. انواع متعددی از سلول ها در غده تیروئید وجود دارند. وجود جمع در تیروئید شایع میباشد و همین تودهها طبق معمول خوشخیم هستند. شما احتمالاً حیاتی متعددی به تیروئید خود نمیدهید البته همین غده پروانهای شکل ریز در گردن شما (که به طور معمول دربین 4 تا 6 سانتیمتر است) اثر بزرگی بر روی کل تن شما دارد. گر چه هنوز رابطه دقیقی در میان ید و سرطان تیروئید معین نشده ولی عده ای میزان ید در تن را دارای ریسک ابتلا به همین سرطان مرتبط می دانند. کلسیتونین دوچندان اهمیت هست چون به تن کمک می کند مرحله کلسیم خون را تهیه کند. این مراقیت فراوان با است چرا که اکثری از سرطان های تیروئید به کندی رویش می‌نمایند و حتی می توانند 10 تا 20 سال پس از معالجه اولیه عود کنند. این نوع سرطان معدود می باشد و فقط یک تا دو نفر از هر 100 نفر در گیر به سرطان تیروئید، به آن دچار می شوند. اگر بیرون از تیروئید توسعه و گسترش یابد، شایع ترین محل آن گره های لنفاوی گردن در نزدیکی سرطان غده تیروئید غده تیروئید میباشد. گاهی وقت ها سرطانی که منشأ آن نصیب دیگری از بدن میباشد، میتواند به غده تیروئید سرایت کرده و تودهای از سلولهای سرطانی به اسم لیمفوما را در محل غده تیروئید تشکیل دهد. این گونه سرطان در سلولهای فولیکولار تیروئید بسط می یابد، اما کاهش شایع است. این جور سرطان کاهش از یک % سرطان تیروئید را تشکیل میدهد. پزشک معالج در رخ لزوم می تواند شما را آیتم آزمایش قرار دهد و سونوگرافی یا بقیه آزمایشات را انجام دهد. بر شالوده گزارشهای مؤسسه ملی سرطان، سالانه حدود 56000 گزینه جدید سرطان تیروئید در ایالات متحده تشخیص دیتا می شود که عمده آنان از دسته پاپیلاری تیروئید کانسر (شایعترین جور سرطان تیروئید)، است. از هر 100 نفر مبتلا به سرطان تیروئید، 80 نفر آنها به این دسته سرطان مبتلا هستند. نژاد. احتمال ابتلای مردم آسیای میانه / جزیره اقیانوس آرام و آمریکایی های سپید پوست نسبت به آفریقایی آمریکایی ها به سرطان تیروئید، اکثر است. نکته قابل دقت به جهت بیماران دچار به سرطان تیروئید همین است که این سرطان از گزاره معالجه پذیر ترین سرطان ها می باشد و می بایست نگرانی های خود را نسبت به معالجه این سرطان کمتر دهند و پس از معالجه طول قدمت بیماران سرطان تیروئید کمتر نخواهد یافت. یک عدد از منشأهای اهمیت قرار گرفتن در معرض اشعه، معالجه بهوسیلۀ اشعۀ ایکس است. ممکن میباشد ایراد تیروئید وجود داشته باشد، از این رو ممکن میباشد بعضا از آزمایشهای اهمیت جهت تشخیص سرطان تجویز شوند. در شکل عدم بازدید سلولهای سرطانی در داخل رگ ، گزارش عروقی منفی ، در شکل وجود کمتر از 4 رگ خونی حساس سلولهای سرطانی ، مثبت و کانونی و در صورت وجود 4 یا عمده رگ خونی مهم سلولهای سرطانی مثبت و منتشر خواهد بود. سلولهای تولیدکننده هورمون تیروئید، با جذب ید موجود در مواد غذایی به ساخت و ساخت هورمونهای غده تیروئید میپردازند. نظیر سلول های C طبیعی، سرطان مدولار تیروئید، هورمونی به اسم کلسیتونین ساخت می کند. دکتر معالج می تواند شرایط مشابه کلیدی بیمار را مهم او مقایسه کند. یا کپی ید رادیواکتیو میتواند برای گزینش این‌که آیا وجود عده در گردن سرطان تیروئید است یا خیر، مورد استعمال قرار میگیرد. چنانچه ناچیز نمیباشد ، این ممکن است به معنای آن باشد که هنوز سلول های سرطانی تیروئید در تن وجود دارد. Targeted therapy: داروهایی که فقط ژن های مربوط به سرطان و پروتئین های مربوط به آن را هدف قرار دهند فارغ از اینکه به سلول های سلامت جراحت برسد. کلسی تونین هورمونی میباشد که به در دست گرفتن نحوه به کار گیری از کلسیم بدن یاری می کند. او همینطور ممکن است در گزینه کارداران خطر شما ، مثل قرار گرفتن در معرض اشعه در پیشین و سابقه خانوادگی تومورهای تیروئید ، سؤال کند. این سخت ترین سرطان غده ی تیروئید گونه درمان است. همین بیماری در رخ عدم درمان می تواند سبب ساز به بیماریهای حاد قلبی، درد مفاصل، ناباروری و چاقی شود. حدود 15 در 100 نفر دچار به سرطان تیروئید، به همین گونه سرطان در گیر هستند. بعضا جهش های ژنتیکی خطر ابتلا به سرطان تیروئید را ارتقاء می دهند. جهش ها سبب ساز می شوند سلول ها به شتاب رشد و انتشار یابند. سرطان “مدولاری” تیروئید: کسانی که به سرطان مدولاری تیروئید(MTC) در گیر هستند، کلیدی جهش در بخشهای گوناگون ژن RET در مقایسه اساسی بیماران سرطان پاپیلاری میباشند. دانشمندان غالب به کشف چندین استدلال خطرکه احتمال ابتلای شخص به سرطان تیروئید را ارتقاء میدهد، شدهاند. ابتلای اقوام درجه اولیه (والدین، خواهر یا این که برادر) به کارسینوم تیروئید، به طور کلی مهمترین استدلال خطر است. دست اندرکاران محیطی، ژنتیکی و جنسیت یا سن ممکن میباشد خطر ابتلا به سرطان تیروئید را ارتقاء دهند. از هر 100 نفر دچار به سرطان تیروئید، تنها 5 نفر به این سرطان مبتلا هستند. همین سرطان به ندرت می تواند به ریه ها یا استخوان ها توسعه و گسترش یابد. همین جور سرطان می تواند تهاجمی خیس باشد، به این معنا که سریعتر پرورش می کند و عمده به سایر نصیب های بدن مثل گره های لنفاوی توسعه می یابد.