طراحی داخلی – اکسپروم Experome

اگر بخواهیم چیدمان داخلی و به کارگیری از فضا برای زیباسازی چشمانداز را به اشکال متفاوت تقسیم کنیم می توان گفت بر پایه دورههای زمانی دکوراسیون را به اشکال سنتی، کلاسیک، مدرن و لاکچری تقسیم می کنند که هر کدام از همین سبکها با زیرشاخهها و استانداردهای مربوط به خویش بهویژه در بخش تعیین مبلمان و اکسسوریهای به کاربرده شده در هر کدام از سبکها دارند. یکی از اصول فراوان اصلی در معماری داخلی و خانههای امروزی پرداختن به مسئله دکوراسیون داخلی است، به طوری که حتی در آپارتمانهای کوچک هم تلاش می شود به همین مقوله پرداخته شود، بدین ترتیب دانستن اصول چیدمان دکوراسیون و طراحی آن به قدری اهمیت داراست که به صورت تخصصی دنبال شده و از منظر شغلی طراح و دکوراتور داخلی یک ردیف شغلی اهمیت محسوب میشود، برای همین که مهم مقوله دکوراسیون داخلی و اصول مربوط به آن اکثر آشنا گردید در این نوشته به تفصیل در مورد این مورد قضیه و نکات مربوط به آن کلیدی شما خوا هیم بود. استفاده از وسایل چوبی و سبک که قابلیت و امکان جابجایی داشته باشند در این سبک طراحی مورد اعتنا قرار دارد. در نتیجه بایستی فضای بیشتری را به همین قسمت از منزل اختصاص داد. اگر میز کامپیوتر در اتاق خود دارید اساسی قرار دادن آن در جای مناسبی، فضای اتاق خود را بهینه سازی خواهید کرد و یا این که همین که درصورتیکه اسباب متعددی را در بر روی میز خود قرار داده اید، میتوانید حیاتی قرار دادن آنها در کشوی میز، از به هم ریخته شدن اتاق دوری دکوراسیون داخلی فروشگاه طلا فروشی کنید. به یاد داشته باشیم که طراحی داخلی می تواند بر روی بنا و مدت زمان معماری اثر گذاری بگذارد زیرا قبل از این که فضاها را اهمیت مبلمان متغیر فضایی لبریز کنیم، به تمجید فضای معماری داخلی آن فضاها می پردازیم. به طور کلی می قدرت گفت در میان معماری داخلی سازه و مواد و عناصری که در تولید بنا به کارگیری می شود رابطه نزدیکی وجود دارد، از طرفی جور همین مصالح و معماری داخلی خویش نیز بر رفتار و سبک زندگی اشخاص تاثیرگذار خواهد بود. همین مدل از سبک مدرن در ده سال نود میلادی اخلاق و رفتار شده که به آن Mid-Century modern نیز گفته می شود. تعیین رنگ و دسته کابینتها و طرز قرارگیری آنان در طراحی دکوراسیون داخلی دارای فراوانی را دارد. در حین تکمیل یک پروژه به طور معمول یک معمار همواره در پروژه حضور دارااست تا ایده های نو را متناسب پروژه کرده و آن‌ها را عملی کند. درصورتیکه نمی خواهید از رنگ زرد رنگ به تنهایی به کارگیری نمایید از خاکستری خنثی برای تکمیل پالت رنگی خانه تان بهره بگیرید. درصورتیکه دکوراسیون داخلی به عنوان یک هنر نگاه کنیم همانند بقیه هنرها مهم اصول، استاندارد و ریزهکاریهایی می باشد که می بایست به رخ تخصصی به آنها پرداخته و آنان را به سطح قیمت طلا در بازار های کابل اجرا درآورد. طراحی داخلی را می اقتدار به عنوان یک فن و کار یک سری جانبه در نظر گرفت که در آن، طراح داخلی می بایست به موضوعات مختلفی از گزاره امنیت ساختمان در عین وجود زیبایی، توجه داشته باشد. اما در طراحی داخلی بایستی این نکته را مد لحاظ قرار دهید که به جهت یک تغییر در طراحی فضای خود ، نیاز به مرمت و یا این که به اصطلاح دیگر معماری تمام موادتشکیل دهنده اهمیت که شامل کف سقف و دیوارها میباشد خواهید داشت .