سیستم مالیات ستانی جامع درآمد اجاره املاک

مطابق جدول ثبت نام سامانه املاک و اسکان amlak.mrud.ir، دوران تصویب نام در سامانه املاک و اسکان، بر پایه نهایی رقم کد ملی سرپرست خانواده از 19 فروردین برای سرپرستانی که کد ملی آن ها به رقم 9 ختم شده، شروع گشته و تا 9 اردیبهشت برای سرپرستانی که کد ملی آنها به رقم 0 ختم می شود، ادامه دارد. به گزارش خبرنگار ایلنا، از روز پیشین انبوهی از افراد کلیدی پیامکی مبنی بر« ملک شما به عنوان خانه خالی شناسایی شده است» مواجه شدهاند و طبق این پیامک افراد تا 23 دی ماه برای ثبت داده ها و تصحیح همین داده ها مجال دارا‌هستند که باید به سامانه ملی املاک و اسکان مراجعه کنند. اگرمشاور املاک نتواند رضایت گلایه مند را به دست آوردن نماید مطابق قانون از طرز تعزیرات حکومتی، تا چهار برابر طولانی تر دریافتی جریمه خواهد شد. ازسوی دیگر درمحل با کد کاربری دیگران به دست آوردن درآمد رخ میگرفت در حالی که مالک کد عدم فعالیتش اعلام شده و مالیاتی نیز پرداخت نمیکرده است. فردی دیگر هم که تیتر نصب بر روی سردر مغازهاش درج شده بود به همین نحوه به اتحادیه کشانده و ۳میلیون تومان از او زیر میزی گرفته بودند. مدارک مالکیت میتواند بهصورت سند، قولنامه، بنچاق و هرگونه مدرک رایج دیگر ارائه شود. ۴.۳ میلیون دلار برای زمین در “سند باکس” که بزرگترین پلتفرم املاک متاورس است، پرداخت کرده است. اطلاعاتی که از همین سامانه در اظهارنامه دریافت می شود، غیرقابل ویرایش است، به این خاطر می بایست درصورت لزوم داده ها در سامانه ثبت اسم موقت تصحیح گردد. پاسخ: اقامتگاه اهمیت اقامتگاهی است که در درحال حاضر حاضر در آن زندگی می نمایید و اقامتگاه فرعی اقامتگاه دوم شما هست که به طور دایم در آن مستقر نمی باشید. پاسخ: در قسمت تعیین تکلیف ملک، گزینه “من صاحب و مالک هستم” را انتخاب کرده و آنگاه دیتاها ملک را وارد نمایید، سپس، در قسمت داده ها سکونت، آیتم “شخص دیگری ساکن است.” را تعیین کرده و دیتاها مستاجر خویش را در آن وارد نمایید. پاسخ: به قسمت انتخاب تکلیف ملک رفته، گزینه “من صاحب و مالک هستم” را انتخاب کرده و دیتاها ملک را وارد نمایید، آن گاه در قسمت اطلاعات سکونت، شرایط سکونت ملک را انتخاب کنید. در اینجا بیشتر به بررسی وب وب سایت املاک اندیشه فاز 6.