سوئیچ فشار – پرشر سوئیچ-Pressure Switch · نقطه کنترل

و آن‌گاه مجدد مادربرد، مدار پرشر را محاسبه میکند تا دارای واضح شدن تام فن و اینجا مکش بوسیله حرفه از لوله آنتی کندانس مدار پرشر سوئیچ هوا بستهشده باشد. ما در همین آموزش بهصورت کاملا معمولی و عمیق به توضیح و توضیح فعالیت هریک از قطعات داخلی پکیج دیواری پرداخته به این شکل که شما بعد از آن از قرائت هر یک از این مورد ها دارای محل نصب، نحوه کار و طریقه عیبیابی آن آشنا خواهید شد و در صورت یادگیری صحیح و به فعالیت بردن این آموزشها توانمند به تعمیر و سرویس پکیج دیواری میباشید البته بایستی دقت داشته باشید که این آموزش بهصورت تئوری بوده و به جهت تمام شدن دیتاها و بضاعت کامل در تعمیر و عیبیابی میبایست مبادرت به باز کردن و بازدید قطعات یک دستگاه از نزدیک نمایید تا پرسه آموزش تعمیر، عیبیابی و شناخت حساس قطعات پکیج دیواری بهصورت تمام طی شود. در صورتی که قصد خرید محصولات اشنایدر را دارید، به انتهای مطلب بروید و اشکال سوئیچ اشنایدر را بازدید نمایید. در مغازه اینترنتی دیجی اشنایدر میتوانید گونه های محصولات الکتریکال را خریداری نمایید. این قطعه یک سویچ فشار است که با در دست گرفتن کردن خروج محصولات احتراق کارکرد سلامت و بدون خطر پکیج دیواری را تضمین مینماید ضرورت بودن همین قطعه در پکیج ضامن تندستی و بیخطر بودن همین دستگاه است. به جهت برگرداندن پیستون به حالت اولیه از یک فنر به کارگیری می شود که مقدار مقاومت آن برابر اهمیت مقدار تنظیم شده پرشر سوئیچ پرشر سوئیچ انگشتی در سوله است. عمدتا از این تجهیزات کنترلی، در مخزنها به جهت در اختیار گرفتن فشار باطن مخزن و خودداری از انفجار آن‌ها و نیز سیستمهای ابزار ظریف از قبیل سیستمهای هیدرولیکی و دارای پنوماتیکی به کار گیری میشود. های پرشر سوئیچ اشنایدر غالبا به جهت جلوگیری از زخم دیدن قطعات در اثر ارتقاء فشار در مواقعی مثل گرفتگی کندانسور به کار گیری میشود. به طور معمول، در صنایع متفاوتی که با فشار گازها سروکار دارند، از پرشر سوئیچ بهصورت مکانیکی برای کنترل و تهیه و تنظیم محیطهای زیر فشار نظیر مخازن به کارگیری میشود تا از ارتقا فشار و وارد آمدن ضرروزیان به تجهیزات خودداری شود. به عبارتی مدل که قبل تر اشاره کردیم که محل ورود آن فشار را حساس می کند و در حالتی‌که فشار به حد گزینه حیث رسید کنتاکتی را قطع و وصل مینماید و این کنتاکت جهت جدا و وصل تجهیز الکتریکی میتوان از آن به کار گیری کرد به عبارتی قسمت پایین فشار به رخ مکانیکی میباشد و این قسمت به کنتاکت وصل هست که سبب تغییر و تحول وضعیت کنتاکت خواهد شد.