سرقت ادبی

پس از نوشتن رساله ها ، رساله ها و سایر اسناد علمی سرقت ادبی، گامی است که به حفظ حقوق پدیدآورندگان و پیشرفت علم و فناوری کمک می کند و زمینه دسترسی آزاد به اطلاعات را برای همه فراهم می کند. “مانند” متن کامل پایان نامه ها ، پایان نامه ها و سایر اسناد علمی را در نرم افزار سرقت ادبی و همچنین در وب جستجو می کند ، نوشته های مشابه را استخراج می کند و میزان شباهت و منبع همان اطلاعات را نشان می دهد. این سیستم توسط انستیتوی علوم و فناوری اطلاعات ایران راه اندازی شده است و به محققان در انتخاب موضوعات جدید و جدید برای تحقیق کمک می کند و از حقوق مالکیت معنوی آنها حمایت می کند.
طبق تصمیم هیئت وزیران در تاریخ 23.05.2009 در مورد پیشنهاد مشترک وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و با کمک وزارت دادگستری و به استناد یادداشت (10) از ماده واحده قانون پیشگیری و کنترل تقلب در تهیه مقالات علمی – مصوب سال 2017 – آیین نامه های اجرایی تصویب و به همه دانشگاه ها ابلاغ شده است. بنابراین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه هرازمی موظفند استفاده رایگان از ithenticate این آیین نامه را رعایت کرده و رساله و رساله خود را بر اساس آن تهیه و به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد ارائه دهند.

1. در چه مقاطعی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی موظف بررسی سرقت ادبی به انجام همان کار هستند؟
دانشجویان ارشد قبل از دفاع باید پایان نامه خود را در همان سیستم ثبت کنند.
2. دانشجویان دکترا در چه مراحلی باید این کار را انجام دهند؟
دانشجویان مقطع دکتری موظفند پروپوزالها و پایان نامه های خود را در سامانه هماندجو ثبت کنند.
3. چه کسی شباهت پروپوزال / رساله / رساله را ایجاد می کند؟ (دانشجو یا استاد)
کپی برداری توسط دانشجو دانلود نرم افزار ithenticate پس از ثبت نام در سیستم تطبیق انجام می شود.

چه قالب پیشنهادی ، پایان نامه / پایان نامه باید برای انتقال به همان سیستم موجود باشد؟
قالب Word قالب قابل قبولی است.
7. از کدام لینک می توانید کتابچه راهنمای استفاده از همان سیستم را مشاهده کنید؟
این راهنما از طریق لینک در دسترس است.
8- چند درصد از نتیجه مربوطه قابل قبول است؟
نتیجه همزمانی تا 09٪ پذیرفته شده توسط دانشگاه شهید بهشتی است.
9. اگر نتیجه جستجوی دانش آموز بیش از 33٪ باشد ، چه باید کرد؟
دانشجویان تحصیلات تکمیلی: اگر نتیجه برابر بررسی سرقت ادبی مقاله رایگان خبرهای روز ncfst با بیش از 09٪ باشد ، دانشجو مورد نیاز است
تأیید رئیس و شورای پژوهشی / آموزشی نرم افزار ithenticate واحد مبنی بر رعایت اصول اخلاقی تحقیق در پایان نامه
با خودت ببر

دانشجویان دکتری: اگر نتیجه جستجو بیش از 09٪ باشد ، دانشجو مورد نیاز است
تأیید رئیس و شورای پژوهشی / آموزشی واحد مبنی بر رعایت اصول اخلاقی تحقیق در پایان نامه
گزارش مشابهت را در قسمت کفایت موفقیت گلستان بارگذاری کنید
13. گزارش مربوط به نتیجه باید برای چه کسی ارسال شود؟
دانشجویان عزیز ، لطفاً به نمایه خود (حساب مرتبط با شما) توجه کنید (گزینه ای به نام ارسال)
یک گزارش کپی وجود دارد که فایل PDF را در اختیار ithenticate iran شما قرار می دهد.
*** دانشجویان دکتری باید این پرونده را به آدرس ir.ac.sbu@Thesis ارسال کنند. ***
توجه داشته باشید توجه: فارغ التحصیلان نباید این پرونده را برای کسی ارسال کنند.
11. اگر دانشجو دو استاد راهنما دارد ، چگونه باید در همان سیستم رفتار کند؟
به؟
اگر دانشجو دارای دو استاد راهنما باشد ، باید دارای ایمیل آکادمیک و شناسه استاد باشد.
اولین کتابچه راهنما را در همان سیستم ثبت کنید.
11- اگر استاد راهنما دانشجوی خارج از دانشگاه باشد ، آیا مشکلی در همین سیستم وجود دارد؟
خواهد بود؟
طبق قوانین دانشگاه شهید بهشتی ، اولین رئیس دانشجو باید استاد دانشگاه شهید بهشتی باشد.
13. اگر اولین استاد راهنمای دانشجو استاد بازنشسته دانشگاه شهید بهشتی باشد ، آیا وی دانشجو است؟
مشکلات تکثیر در سیستم تکثیر؟ چگونه کار خواهد کرد
درست؟
نه ، دانش آموز مشکلی نخواهد داشت. اگر اولین استاد راهنما پلاجریسم دانشجو باشد) یک استاد بازنشسته است
(اگر ایمیل ندارید) ایمیل ، هر کسی می تواند در همان سیستم در دانشگاه ثبت نام کند
ایمیل (موجود) با دامنه “Yahoo، Gmail” (به نماینده دانشگاه) مریم انصاری به
داخلی 22290292) ارسال کنید.
14. چگونه تشخیص کپی بودن پایان نامه می توان پروپوزال بررسی سرقت ادبی مقاله / رساله / رساله دانشجویان خارجی را مقایسه کرد؟
مکاتبات پروپوزال / رساله / رساله دانشجویان خارجی به دلیل نداشتن کد ملی
او مربی آنها است.
15- رساله / رساله ای که به دلیل حجم زیاد ، سیستم شبیه سازی از شبیه سازی آن مستثنی است.
چه باید کرد؟
دانشجو موظف است رساله / رساله خود را در 1 یا 3 قسمت در سیستم درصد مشابهت مقاله و همه کپی کند
گزارشات را به آدرس ایمیل محقق جایگزین ارسال کنید.