روشهای عمل لیپوساکشن متنوع است

لیپوساکشن یک کار جراحی می باشد که تنها چربی را از میان می برد. سوراخها و برشهایی که به جهت عبور لولهها و بیرون کردن چربی در این عمل زیبایی تولید میشود، فراوان کوچک و کوچک هستند. لیپوساکشن شکم یک عدد از انواع جراحی زیبایی شکم می باشد که توسط یک دستگاه مکش و یک لوله توخالی چربی ها را از ناحیه شکم خارج می سازد. یک عدد از مورد ها مهمی که به بهبودی سریعتر، کاهش تورم و کمتر جای زخم امداد میکند، استفاده از گن طبی حدود ۴ تا ۶ هفته بعد از آن از لیپوماتیک است. استفاده از گن به ادله گونه عملکرد و فشردهسازی محل عمل، علاوه بر کمتر جای زخم و تورم، به کانتور خوب تر تن و نتیجه ها موثرتر لیپوساکشن چانه هم کمک میکنند. لیپوساکشن به طرز فوق مرطوب هم روشی شبیه حساس لیپوساکشن تامسنت می باشد، اما تفاوتی که دارااست آن می باشد که حجم محلول تزریق شده در موضع محل عمل، کاهش از میزان تزریق شده در شیوه تامسنت می باشد. درد جای زخم هم بعد از کار طبیعی هست و ولی در سا‌عتها اول به ادله تزریق ماده بیحسی یا این که مصرف آرامبخشها قبل کار ممکن می باشد پیدایش آن کاهش باشد. همینطور بایستی روزمره آب بیشتری مصرف فرمائید تا خونرسانی تقویت شود. تا زمانی که دکتر تشخیص می‌دهد می بایست از انجام عمل و ورزشهای سنگین که سبب ساز گردش خون بخش اعظم و ضربان قلب بالاتر می شوند غربت نمود؛ زیرا احتمال خونریزی آسیب و التهاب را ارتقاء خواهد داد. یکی دیگر از نکته ها مهمی که می بایست بدان اشاره کرد، احتمال کم عفونت آن گاه از کار لیپوماتیک است. بسیاری از اشخاص از عفونت و آسیب آن‌گاه از هر گونه جراحی هراس دارا‌هستند ولی خوشبختانه یکی از از عوارض بسیار نایاب که احتمال ابتلا به آن بعد از آن از انجام همین کار زیبایی نزدیک به صفر تخمینزده میشود، عفونت است. بعد از جراحی ممکن میباشد درد، کبودی یا این که تورم وجود داشته باشد. علاوه بر آسیب عوارض دیگری من جمله پیدایش ناراحتیهای احتمالی مثل درد، تورم و کبودی هم ممکن هست صورت دهد که تمامی آن‌گاه از کار لیپوماتیک طبیعی میباشند و خوشبختانه زمانه زیادی ماندگاری نخواهند داشت. نحوه خوابیدن آن گاه از لیپوماتیک هم دوچندان در بهبود زخمها اثر گذار است.