دوزینگ پمپ پرومیننت ProMinent – پمپ تزریق مواد شیمیایی و سیستم آنلاین کولینگ تاور

پمپ هایی که در صنایع گزینه به کار گیری قرار می گیرد، اجزا مکانیزم حرکتی آنان باطن روغن قرار می گیرد تا عملکرد مداوم سیستم تضمین گردد. مکانیزم حرکت مکانیزم حرکت بگونه اي میباشد که حرکت دورانی الکتروموتور به حرکت رفت و برگشتی تبدیل می گردد. شیوه فعالیت دوزینگ پمپ موتوری به این رخ می باشد که نیروی گزینه نیاز جهت پمپاژ به وسیله یک الکتروموتور به نصیب جعبه دنده منتقل می شود و سپس بوسیله یک شفت متصل به دیافراگم مهم پیستون فعالیت رفت و برگشت انجام شده و بدین گونه عملیات دوزینگ انجام خواهد شد. کلریناتور ( دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ یا این که پکیج تزریق مواد شیمیایی) پمپ تزریق کلر به پکیج های تزریق کلردر سیستم کلریناتور گفته می شود که در ابعاد و گنجایش های مختلف و به رخ دستی یا این که هر مشخصه طراحی و اجرا می شود جزء با سیستم کلریناتور یک دستگاه دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ مترینگ پمپ یا این که پمپ ترازو گیر می باشد . دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ های تزریق: در پمپ های تزریق پارامترهای مهمی مورد بررسی قرار می گیرند که دبی و فشار پمپ تزریق از جمله آن پارامترها است پمپهای تزریق تراز وسیعی از دبی را دارا می باشند که از یک لیتر در ساعت آغاز می گردد و تا ۵۰۰۰ لیتر در ساعت ادامه دارد، این تراز گستردگی در رابطه اصلی فشار، از یک توشه فشار تا ۱۰۰۰ توشه فشار ادامه می یابد. غالبا از دوزینگ پمپ های سلونوئیدی برای فشار و دبی های اندک به کار گیری می شود. کاربرد دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ ها در صنعت های شیمیایی و پتروشیمی § به جهت تهیه و تنظیم PH یا این که پلیمریزاسیون، از تزریق انواع اسید ها، سولفوریک، نیتریک و گزینه استعمال قرار می گیرد. مسلم میباشد که فشار خروجی اژکتور از ورودی آن عمده میباشد و علت بر نگشتن گاز از خروجی اژکتور به ورودی آن شتاب زیاد ادغام آب و گازها در خرطومی Diffuserاژکتور است. تهیه و تنظیم دبی (خروجی تزریق) دبی پمپ با تغییر طول موءثر کورس و یا تغییر‌و تحول شتاب کورس تهیه می گردد. دوزینگ پمپ های پیستونی جور ای از پمپ های جابجایی مثبت می باشند، بنابراین در هنگام کارکرد پمپ برای پرهیز از زخم به سیستم لوله کشی و قطعات پمپ به هیچ تیتر شیر خروجی پمپ ها نباید بسته باشد. سری سلونوئیدی دوزینگ پمپ Emec به جهت گنجایش ها و فشار زیر کاربرد فروانی دارد. دراین پمپ نصیب اعظم فشار مایع را نیروی پرتاب پره های پروانه تامین می‌نماید . لازم به ذکر میباشد که در پمپ های سانتریفیوژ معمولی اساسی تغییر تحول فشار ، انرژی الکتریسیته و دست اندرکاران دیگر مقدار دبی نیز تغییر‌و تحول می‌کند و جهت به کار گیری به عنوان دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ مطلوب نمیباشند. به طبع در سیستم های دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ مقدار دبی و فشار از پاراگراف پارامتر های اهمیت اهمییت بالا هستند.و به همین جهت عمده دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ های ساخته شده حساس دبی قابل تهیه و تنظیم میباشند. به جهت اشخاصی که هر مدل نگرانی در مورد دقیقا کجا و همینطور هدایت در آیتم چگونگی به کار گیری از مشخصات دوزینگ پمپ ، شما شاید می توانید دارای ما در برگه وب تماس بگیرید.