دوزینگ پمپ – مترینگ پمپ- پمپ تزریق-پمپ دیافراگمی-پمپ پیستونی

دوزینگ پمپ یا این که مترینگ پمپ ها قادرند دوز معین و دقیقی از یک سیال را پمپاژ کنند . مقدار حداكثرمجاز فشار كاري طراحي پمپ را مقاومت مكانيكي اجزا پمپ در برعلیه فشار داخلـي تعيـين مـي كنند ولي درعين درحال حاضر حداكثر شتاب خطي مجاز پيستون ،كار رضايتبخش سوپاپها و دست کم روزگار كافي بـراي لبریز شدن سيلندر از مايع وضعيت كاردهي پمپ ،را معین مي كند . دوزینگ پمپ یا مترینگ پمپ ها قادرند میزان دقیقی (دوز مشخص) از یک سیال را پمپاژ کاتالوگ دوزینگ پمپ گراندفوس (تزریق) نمایند. دبی این پمپ ها به طور دستی و یا این که اتوماتیک میان صفر تا حداکثر مقدار خویش قابل تنظیم می باشند. در پمپ تزریق ها دو پارامتر، دبی و فشاروجود دارد. احتمال دارد که ارتفاع آب کش خیلی بسیار باشد پس اصلی قرار دادن یک خلا سنج در مسیر ورودی می توانیم همین شرایط را کمی کنترل کنیم. هر یک سری در مورد ها مختص سازندگان سازه بر توصیه دوزینگ پمپ های حساس دبی بالا نیز تولید می کنند. دمپرها یا این که تعدیل کننده ها پالس ها را از دربین برده و جریان خروجی را به حالت خطی و ثابت نزدیک می کنند. به جهت پیشگیری از پیدایش جراحت و پرهیز از ارتقا بیش از حد فشار در پمپهای پیستونی قطعا باید شیر خروجی همیشه گشوده باشد و یا این که یک شیر اطمینان در مسیر بایپس خروجی پمپ تعبیه شده باشد. دوزینگ پمپ ها برای تزریق دقیق سیال مورد به کار گیری قرار می گیرد. بسته به شرایطی که پمپ قرار می باشد در آن فعالیت نماید از گزاره دما و … در ایجاد اشکال نوشیدنی و تزریق مواد متعدد نظیر اسیدها، انواع آنزیم ها و همچنین تزریق کنستانتره میوه ها و در ایجاد قند و شکر و صنایع نیشکر جهت تزریق اسید و کاستیک به سیستم مورد استفاده قرار می گیرند. در این مطلب عملکرد داریم شما را به طور تمام حیاتی دوزینگ پمپ و انواع آن، مشخصات و کاربرد، کارایی و …