دوزینگ پمپ|مترینگ پمپ|پمپ پیستونی|پمپ دیافراگمی|افق پمپ

در‌حالتی که دبی کم مد حیث باشد، حیاتی استفاده از دکمه ۲۰٪ و چرخاندن ولوم دبی می توان به طور ظریف به مقدار آیتم نیاز ۱ تا ۲۰ % ضربه دوزینگ پمپ دست یافت. پنل در اختیار گرفتن دوزینگ پمپ اتاترون مجهز به دکمههای Start و Stop جهت راهاندازی و توقف آن میباشد. در همین پمپ ها دبی قابل تهیه و تنظیم می باشد و در نتیجه فعالیت تزریق حیاتی توجه به فشار خط شکل میگیرد. بدنه این دستگاه از جنس PVDF، FPM/FKM و PTFE میباشد که باعث مقاومت این فرآورده در برابر مواد شیمایی در صنعت میشود. نیروی محرکه عمده پمپهای دوزینگ از یک موتور الکتریکی AC اهمیت بدور ثابت تأمین میشود. دستی به این معنی است که یک اپراتور باید تنظیم دستی پمپ را از طرز یک سوییچ یا دکمه انجام دهد و اتوماتیک همین میباشد که از نحوه یک سیگنال الکتریکی، الکترونیکی یا این که پنوماتیکی جریان دوز را از راه و روش دور مطابق کلیدی متغیری که بایستی کنترل شود تهیه و تنظیم کند. به جهت تهیه و تنظیم بدور و گشتاور نیز از گیربکس در موتور آن‌ها استعمال میشود. وقتی که پیستون الکترومگنت تحریک میگردد، فشار تولید شده در هد پمپ باعث به رانش مایع از سوپاپ تزریق میشود. به همین رخ برای فشار ۱، ۲، ۳ و ۴ توشه به ترتیب، دبی برابر با ۱۱٫۷، ۱۰٫۱، ۹٫۰ و ۷٫۸ لیتر بر ساعت میباشد. دوزینگ پمپ DLX-MA/AD 5-7 اتاترون مهم دبی ۵ لیتر بر ساعت در فشار ۷ بار به جهت تزریق محلولهای شیمیایی مثل کلر (استفاده به تیتر کلرزن) و اسید مطلوب میباشد. به جهت فشار ۰٫۵ بار، دبی ۱۳٫۳ لیتر بر ساعت است. عمل حساس همین دستگاه مضاعف آسان میباشد و قطعات پمپ نیاز به روانکاری ندارند؛ براین اساس مراقبت آن در حد صفر کاهش مییابد. از آنجایی که دبی در این پمپها قابل تغییر‌و تحول است، عملیات تزریق طبق مهم فشار خط انجام می شود. پمپ های دوزینگ حجم اندک و نرخ تخلیه قابل کنترلی را ارائه می دهند که به جهت تزریق مواد شیمیایی گوناگون و محلول هایی حساس ویسکوزیته های متفاوت استفاده می شود. به طبع در سیستم های دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ میزان دبی و فشار از پاراگراف پارامتر های اصلی اهمییت بالا هستند.و به همین جهت بخش اعظم دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ های ساخته شده اساسی دبی قابل تهیه و تنظیم میباشند. چنانچه شما هر گونه سوالی در ارتباط مهم کجا و نحوه استعمال از تعمیر دوزینگ پمپ دارید، می توانید مهم ما در ورقه وب تماس بگیرید.