دانستنی های راه اندازی تولیدی مانتو – تاریخچه مانتو – شرکت تولید پوشاک اندیشه

دلايل متفاوتي درباره ی این که چرا به همین لباسهاي بلند واژه مانتو اطلاق شده است، وجود داراست كه موافقان و مخالفان زيادي دارد. پارچه های کشی ممکن است، مبتلا آبرفت و تنگی مانتو شوند. ایراد عمده پارچه های کشی مربوط به آن گاه از شستشو است. در بحث مانتو و پارچه مانتویی می قدرت به گونه های نوع ها، استایل ها، دوخت ها و غیره پرداخت. می شناسند. این صفات را اساسی زبانی ساده، یه شکل دقیق خیس باز‌نگری می کنیم. دامن اين گونه پيراهنها به طور معمول بلند بود و هنگام راه و روش رفتن به شکل دنباله روي زمين كشيده ميشد؛ اما از آنجا كه منش رفتن کلیدی اين جور دامن اکثر وقت ها مشكل بود، به مرور روزگار تغييراتي در طراحي اين جور دامنها ايجاد شد و پارچههاي قلابدوزي شده كه به انتهاي پاييني دامن متصل ميشدند، جايگزين دامنهاي بلند دنبالهدار شد. یک کسب و کار وقتی پیروز است که بتواند نظر خرید کننده را جلب و اهمیت مرور تولیدی مانتو قم نیروگاه زمان مراقبت نماید. به لحاظ ميرسد نام آنچه امروز در بسياري از كشورهاي اسلامي به تیتر مانتو از آن به کار گیری ميشود نيز برگرفته از اسم همين لباسهايي باشد كه قدمتي كهن در تاريخ كشورهاي اروپايي دارد. بخش اعظمی براین باورند که مانتو نام مانتو را به همین علت به خود گرفته می باشد که:Montua اسم مكاني در كشور ايتالياست كه از مراكز حیاتی توليد نوعي پارچه ابريشمي گران قيمت محسوب ميشود كه در دوخت مانتوهاي قديمي از آن استفاده ميشده است. هر چند پس از قرن نوزدهم ميلادي اساسی توجه به اين كه پوشيدن مانتو به شكل سنتي و مرسوم آن در گذشته مرسوم نبود، افرادي كه به تیتر مانتو دوز در دوخت لباس زنانه تخصص داشتند، به تیتر خياط لباسهاي زنانه در اين رشته به فعاليت درگیر بودند؛ ولی کماکان در هريك از شهرهاي اروپايي و آمريكايي دست‌کم يك فروشگاه بزرگ به تیتر محل اشتغال مانتودوزها براي فروش مانتو و كلاه زنانه اختصاص يافته بود و به همين علت بيشتر خانمهايي كه در زمينه دوخت لباس زنانه تخصص داشتند نيز به تیتر مانتودوز در آن جوامع شناخته شده بودند. پس از آن افرادي كه در دوخت لباسهاي زنانه تخصص داشتند، عنوان جديدي را براي خود تعیین كردهاند و از آن پس به آنها خياط زنانهدوز گفته شد. ادله حیاتی گزینش خرید مانتو بخش اعظم ارزش مطلوب است که به طور کامل واضح است. شايد تعیین اين اسم براي اين دسته پوشش زنانه برگرفته از محل توليد پارچهاي باشد كه نخستين توشه براي دوخت مانتو از آن استعمال شده است؛ ولی تیم دومی هم میگویند مانتو واژهاي فرانسوي است كه از واژه فرانسوي Manteau به معني كت مشتق شده و دیدنی اين كه به همين دليل در گذشته به خياطهاي زنانهدوز، مانتودوز گفته ميشده است.