خرید اسید اگزالیک – ادرس

خوب می باشد بدانید که اگزالیک اسید، در شرایط محیطی، پودری سفیدو یا این که کریستالی سوای بو هست که استوار خواهد بود. اسید اگزالیک را حساس هر چهار طرز می قدرت به کار گیری نمود و کنه ها را فارغ از آسیب به عسل و موم از دربین برد. شرکت های ساخت دارو از اسید اگزالیک به جهت رقیق سازی و خالص سازی مواد شیمیایی استعمال می کنند. اما بهترین طریق به کار گیری این ماده، چکاندن آن یا این که بکارگیری بخار سرد می باشد چون سرانجام بهتری را همپا دارد. کابردهای متنوعی دارااست و به ویژه به عنوان سفید کننده یا پاک کننده و به تیتر یک واسطه شیمیایی استعمال می شود. کاکائو، چغندر و دانه ها) به تیتر اگزالات وجود دارد. در ضمن اسید اگزالیک در تصفیه کننده مواد شیمیایی، لکه بری، به عنوان ماده نگهدارنده، زنبورداری نافع است. مثال های دیگری از دستگاه موجود است که جای باتری و جریان الکتریسیته از گاز جهت گرم نمودن و تبخیر اگزالیک اسید استفاده می شود. جهت کنترل و نیستی کنه واروا از اسید اگزالیک به چهار طریق تصعید، تقطیر، اسپری و تزریق به کار گیری می شود. اسم های مترادف آن شامل: اسید اکسالیک ; جوهر ترشک; اگزالیک اسید ;دی اتانوئیک اسید می باشند. اسید اگزالیک یک ماده شیمیایی اصلی فرمول شیمیایی C2H2O4 هست که حساس نام های دیگر ethanedioic acid یا این که اتاندونیک اسید نیز شناخته می شود. یکی از از بهترین تولیدکنندگان اگزالیک اسید مملکت چین می باشد که در کیسه هاس سپید و طوسی، اگزالیک اسید را به سایر نقاط عالم صادر می نماید. همین اسید در کیسه های 1 و 25 کیلوگرمی بفروش می رسد. اسید اگزالیک ترکیبی میباشد آلی به شکل بلورهای سفید اصلی فرمول شیمیایی C2H2O4 که در آب حل می شود و محلولی بی رنگ تولید می کند. اسید اگزالیک، مخلوط شیمیایی اهمیت بلورهای سفید رنگ و فرمول شیمیایی C2H2O4 می باشد. اسید اگزالیک در اکثری از گیاهان یک ادغام ارگانیک هست. همین ماده شیمیایی، متقاضیان بسیاری دارااست که موجب آمار بالای خرید کردن اگزالیک اسید شده است. این امر موجب ایجاد تصنعی و مصنوعی همین اسید گشته است. شما می توانید حیاتی مراجعه به سایت این شرکت در کمترین زمان و اهمیت نازلترین قیمت، اسیداگزالیک صنعتی و خوراکی را توصیه داده و به سادگی و در کوتاهترین مدت ممکن، خرید خود را دریافت نمایید. از در میان بردن یک جور آفت مختص در مزارع به وسیله همین اسید رخداد می افتد. اگر شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در مورد فروش اسید اگزالیک چینی بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.