توربین یونیت

توربین یونیت

روشی شگفت انگیز برای سودآوری در خرید.

توربین یونیت

 

توربین دندانپزشکی، قلب هندپیس و جزء سرعت بالا ترین توربین های موجود در عالم می باشد و سرعتی متساوی ۳۵۰۰۰۰ الی ۴۰۰۰۰۰ بدور در دقیقه دارد. در حین کار، چرخش توربین کلیدی سرعت بالا سبب تولید مکش و در نتیجه ورود خون و بزاق به باطن توربین می شود که همین دستور می تواند به جهت کارایی آن ایراد ساز باشد.

توربین چیست؟

 اینسترومنت چیست؟ فساد های توربین مربوط به چیست؟ اصول حفظ توربین به چه رخ است؟ توربین از چه نصیب هایی تشکیل شده است؟ توربین و اصول مراقبت آن توربین دندانپزشکی، قلب هندپیس و جزء سرعت بالا ترین توربین های موجود در دنیا می باشد و سرعتی متساوی ۳۵۰۰۰۰ الی ۴۰۰۰۰۰ دور در دقیقه دارد. در حین کار، چرخش توربین دارای شتاب بالا باعث ساخت مکش و در عاقبت ورود خون و بزاق به باطن توربین می شود که همین امر می تواند به جهت کارایی آن مشکل ساز باشد.

اصول نگهداری توربین ها

تنظیم فشار هوای یونیت برروی ۲/۳ بار ** فشار هوای بالاتر سبب ساز شکستن بلبرینگ ها، آسیب دیدن شفت و پروانه توربین (کارتریج توربین) در مدت روزگار کوتاهی می گرددتوصیه می شود، رگولاتور هوای یونیت به صورت عصر ایی سرویس شوند تا واضح و یا این که خاموش شدن کمپرسور برروی فشار هوای خروجی از یونیت تاثیری نداشته باشد. روغن کاری توربین قبل و بعد از آن از اتوکلاو زیرا فیبر بلبرینگ های به کار رفته در توربین، در اثر گرمای ناشی از فرآیند اتوکلاو خشک گردیده و درنتیجه در زمانه گردش و فعالیت با آن، اصطکاک بیشتری ساخت می نمایند و به تدریج منجر گشاد شدن فیبر کانال و در غایت شکسته شدن آن می شود. ** در توربین پوش باتن روغن کاری می بایست از نصیب جلوی شفت (قسمتی که فرز قرار می گیرد) به خواسته دوام بخش اعظم و حرکت باتن و پرسرعت خیس شدن حرکت پیستونی باتن انجام گیرد. ۳. عدم استعمال از فرز های مستهلک و تاب دار، چون همین فرز ها به برهان عدم قابلیت برش مطلوب در حین تراش سبب افزایش فشار دست دندانپزشک به فرز و در نهایت سبب ساز به زخم بلبرینگ کارتریج می گرددهمینطور فرز های تاب دار منجر عدم چرخش کارتریج حول محور، آسیب دندان بیمار و کارتریج توربین می شود. —** عدم کارگزاری درست و جاگذاری فرز تا پایان برروی توربین سبب چرخش فرز خارج از مرکز، شکسته شدن بلبرینگ، اعمال فشار به شفت (سه نظام) توربین و در عاقبت ریلکس شدن شفت در مدت زمان کوتاه می شود (سنسور ار وی جی)

رفع انسداد مجاری آب و هوا توربین مهم استعمال از سوند مخصوص

استعمال از فایل یا این که سوند غیراستاندارد منجر انحراف دهانه مجاری و در عاقبت عدم پاشش آب خروجی به فرز می شود. ۵به جهت استریل کردن توربین می بایست از اتوکلاو به کارگیری شودبرای این عمل در آغاز توربین را روغن کاری و بعد داخل بسته استریل و در نهایت داخل اتوکلاو قرار دهید. ** هیچ زمان از مواد ضدعفونی برای استریل نمودن توربین استعمال نکنید چون این عمل باعث جراحت کارتریج توربین می گردد. ۶یکی دیگر از نکات اهمیت در حفظ توربین پرهیز از جراحت و ضربه به هد توربین است زیرا همین رخداد هم منجر ایراد در کارایی کارتریج می شود. ۷. تخلیه هوای کمپرسور هوا به رخ هفتگی و همینطور کارگزاشتن فیلتر هوا اصلی قابلیت جذب رطوبت بر روی کمپرسور، همین امر در ارسال هوای خشک و تمیز به توربین موثر می باشد.

سرساکشن دندانپزشکی

منبع: جم دنتال