تفاوت جلیقه ایکس بادی و ای ام اس

 

تفاوت  جلیقه ایکس بادی و ای ام اس

تفاوت ایکس بادی و ای ام اس تمام بدن می باشد که اهمیت پدهای شانه برای تمرین عضله دلتا می باشد. سازمان طعام و داروی آمریکا نیز نگرانی خود را از عوارض EMS به برهان به کارگیری بی شیوه و بیش از حد مجاز، اعلام کرده میباشد اما همین دستگاه و متد را رد نکرده هست بلکه پیشنهاد های واجب را مطرح نموده است. در حدود ۱۸۰۰ کالری هم طی ۴۸ ساعت پس از هر جلسه و به عامل ریکاوری ماهیچه ها مصرف خواهید کرد. اساسی توجه به همین که همیشه از راهکارهای پرسرعت خوشم میآمد، پس زمانی اطلاعیه را دیدم فوراً به جهت آن ثبت نام کردم. EMS یک ابزار خوب به جهت کمک به توانبخشی پس از زخم به ماهیچه ها است دستگاه AQ8 EMS در راستا EMS کل بدن به جهت نوآوری، عملکرد، آموزش، به روز رسانی و ارائه خدمات پیشرو است. تمرینات ایکسبادی بر مبنا اصول ایاماس – EMS میتونه کلیدی ایجاد حداکثر نتیجه در کمترین روزگار به شما کمک کنه تا سالمی و تناسباندامتون رو نگهداری کنید. سازندگان همین روش، مدعیاند که درصورتیکه به اندازهی به اندازه عملکرد کنید، اهمیت دو توشه ورزش ۲۰ دقیقهای در هر هفته میتوانید ۲۵۰۰ کالری بسوزانید (۵۰۰ کالری بخش اعظم از میانگین کالری گزینه نیاز روزانه به جهت بانوان).

 

اگر بگوییم که در طی انجام تمارین ورزشی اصلی ایکس بادی در حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ کالری در زمانه انجام (۲۰ دقیقه) و حدود ۱۸۰۰ کالری در طی مدت گشوده پروری عضلات (۴۸ تا ۷۲ ساعت آنگاه از تمارین) مصرف می شود احتمال دارد فکر کنید که اغراق شده است البته تحقیقات زیادی که در همین زمینه صورت گرفته میباشد خبر از سوزاندن ۲۵۰۰ کالری در هر جلسه تمرین ورزشی دارای این تکنولوژی می دهد. نکتهی بعدی این هست که زیرا اثر تمرینات استقامتی تا مدتها آن‌گاه سبب ساز ارتقاء سوخت و ساز تن میشود، سوای هیچ زحمت اضافهای بدنم کماکان تا یک سری روز عمده از موقعیت معمولی به سوزاندن کالری ادامه میدهد. بنابراین، تمرین اصلی دستگاه EMS ای ام اس نباید عمده از هفته ای دو یا این که سه بار به فعالیت رود زیرا تن حدود ۴۸ ساعت نیاز دارااست تا از چنین تمرین قدرتی دوباره ایجاد شود. کسانی که نمیتوانند یا این که نمیخواهند از روشهای لاغری و کمتر وزن تعرضآمیز مثل انواع عملها و روشهای برداشتن چربی استعمال کنند، AQ8 EMS  میتواند کلیدی هزینه زیاد کمتر، آنها را به وزنهای گزینه حیث خویش برساند.

 

در این شیوه که از فیزیوتراپی نشات گرفته میباشد یک جلیقه تمرینی که در آن الکترودهایی تعبیه شده میباشد پوشیده می شود و ماهیچه‌ها اسکلتی از طرز این الکترودها تحریک می شوند. در مقایسه ایکس بادی مهم ورزش های سنتی می بایست گفت ایکس بادی می تواند فواید یک تمرین شدید را راحت تر و در زمان کمتری به ارمغان بیاورد. یک جلسه تمرین ۲۰ دقیقهای ایکس بادی، هم اندازه یک تمرین ورزشی فشردهی ۲ تا ۴ ساعته است. ایکس بادی این امکان را به شما می‌دهد که بدن خود را به شیوهای کارآمد و بهینه فیت کنید. خوشحالیم که شما را در شیرازیاب میبینیم. اهمیت عرض درود و درود بی کران خدمت مشاهده کنندگان محترم شیرازیاب در این پست قصد داریم درباره جلیقه ایکس بادی بنویسیم. اگر‌چه درباره اثرات و نتیجه های ایکس بادی مطالعات خوب و قابل اتکا مقداری صورت گرفته میباشد البته کمتر گزارشی مبنی بر وجود عارضه ها و معایب آن منتشر شده است.

 

یکی از سوالات مرسوم درباره شیوه ایکس بادی، مدت زمان به کار گیری از آن به جهت انجام تمارین ورزشی است. در گزینه بها لباس ایکس بادی بد نمی باشد بدانید قیمت خرید کردن جلیقه های ایکس بادی مارکهای آلمانی و مجارستانی از ۸ تا ۱۸ میلیون تومان است. هیچ سختی در اتصال به آن نیست و تاندونها را بر اثر فشارهیچ خطری تهدید نمیکند. به این رخ مفاصل بدون هیچ زخم بیش تر ای مرمت و ترمیم می شوند. در طرز تمرینی EMS تمام عضله ها به طور هم زمان و یکپارچه بکار گرفته می شوند و در همین متن هر روزگار که از واژه و کلمه ای ام اس به کارگیری می شود. یک لباس تام را تصور نمایید که اقتدار EMS را به ماهیچه‌ها اصلیتان به طور هم‌زمان اعمال میکنند؛ در حالی که در وقتی کوتاه، مثلاً 20 دقیقه نرمش میکنید، ایکس بادی تلاش شما را تشدید میکند. ایکس بادی یک تحریککننده الکتریکی ماهیچه می باشد که به اختصار EMS خوانده می‌شود و در واقع لباسی می باشد که اهمیت پوشیدن آن کل ماهیچهها حیاتی هم آیتم هدف قرار میگیرند. تحریک الکتریکی عضله‌ها نوعی تمرین دوچندان سودمند، قادر و مهم صرفهجویی در زمانه است.

 

با تمرینات ای ام اس رشتههای ماهیچه ها در نصیب های نا منظم نیز فعال میشوند. اهمیت تمرین XBody، مقدار کلی فعال سازی فیبرهای عضلانی بسیار گسترده تر از تمرینات ساده می باشد که موجب جذب قابل توجهی از فیبرهای عضلانی کار کشته خیس (Type II) شده و در سرانجام همین فرمان باعث رشد قابل توجهی از بافت های عضلانی و ارتقاء میزان متابولیسم می شود. اما هنگامی می توانید شاهد همین نتیجه ها باشید که به مواقعی همچون حالت فیزیکی و رژیم غذایی خویش اعتنا ویژه داشته باشید. تغذیه مناسب حیاتی بدن در همین تمرینات X-Body نقش مهمی ایفا می کند که متناسب با وضعیت هر فرد در باشگاه برنامه غذایی ارائه خواهد خواهد شد. رژیم غذایی عالی لزوما به مفهوم خوردن کلیه چیز چیزهای گزینه عشق و علاقه شما نیست. ایکس بادی ورزشی است که در آن از متد Electric Muscle Stimulation به معنا تحریک الکتریکی ماهیچه‌ها انجام می شود. بر این اساس اثر ورزش در ماهیچه ها بدست می آید.این ضربه ها به وسیله یک دستگاه ساخته شده و از نحوه الکترودها به سطح پوست برای تحریک عضله‌ها تحویل دیتا میشوند. ضربههایی که بوسیله دستگاه ساخت می‌شود و الکترود ها را از تراز پوست تا روی ماهیچه ها میرساند ، ضربات سبب انقباض عضلات می شوند پس در عاقبت ، حرکت واقعی را مشابه سازی می کند و موجب انقباض منظم عضله‌ها میشود.