بررسی کلاس عایق بندی تجهیزات الکتریکی

فواصل هوایی در آن نصیب هایی از مدار داخلی تجهیزات برقی که تأثیر شرایط مدار خارجی بر آن ها می باشد یا این که خویش این نصیب ها بر شرایط مدار خارجی تأثیر زیادی می گذارند تعبیه می گردد. تجهیزات یک مقام تأسیساتی را می اقتدار در منزلت تأسیساتی فراتر گزینه بهره برداری قرار داد، منوط بر آن که وسیله ای مناسب برای مهار طولانی تر ولتاژ گذرای رده اخير در نظر گرفته شود. فقط در رخ مهار نمودن بیشتر ولتاژهای گذرا می توان در بین اجزاء عایق بندی هماهنگی برقرار کرد. هماهنگی میان ولتاژ اسمی سیستم توزیع نیروی برق، مرحله تحمل ولتاژ ضربه ای (تحمل ولتاژ گذرا) و منزلت تاسیساتی در جدول به ارائه شده عایق الکتریکی در انگلیسی است. این ترکیبات به گونه ای تهیه شده اند که سیستم های عایق را به جهت کاربردهایی مانند موتور ، ترانسفورماتور ، رله و solenoids تشکیل دهند. عایقهای الکتریکی گوناگون نظیر کاغذ، شیشه، سرامیک، تفلون و … همین فرمان به الکترون ها اجازه می دهد تا انرژی دریافت کرده و در عاقبت از شیوه رسانایی مانند فلز حرکت کنند. همین بسپار که از خصوصیت های اساسی نظیر: سفتی و دشواری عالی، استحکام مکانیکی، رفتار خزشی و خستگی خوب، پایداری حرارتی خیلی خوب، خاصیت ضد شعله عالی، خاصیت الکتریکی خوب، مقاومت سایشی بالا و اصطکاک سطحی کم، پایداری ابعادی خوب، مقاومت شیمیایی خیلی خوب، جریان پذیری و پروسه پذیری خیلی خوب، دمای تغییر و تحول رخ حرارتی بالا(در گرید های تقویت شده )، جذب آب کم، سطح آخری خیلی خوب بر خوردار است، در صنایع اتومبیل، الکتریک و الکترونیک، تجهیزات اداری، وسایل خانگی، غلاف کابلها ی نوری، انواع برس و… نایلون ۶۶ داراری استحکام کششی زیاد، مقاومت بالا در برابر ضربه، پایداری ابعادی عالی در دماهای تقریبا زیاد، مقاومت مطلوب در برابر سایش و حساس قابلیت و امکان روغنکاری هست به همین خاطر در تولید یاتاقانها مصرف میشود. تغييرات ابعادی عایق جامد در تجهیزات برقی می بایست در لحاظ گرفته شود، همین تغییرات می تواند فواصل هوایی و فواصل خزشی را تقلیل دهد. با این که مبنای تعیین مسافت خزش مقدار ولتاژی میباشد که در مدت دوران طولانی دربین الکترودها برقرار است، حساس این اکنون عامل ها متفاوت دیگری در طول قدمت موءثر آن مؤثرند و می بایست در گزینش دست کم مسافت خزش درنظر گرفته شوند. از آنجا که ولتاژهای گذرا معمولا به طور طبیعی در سیستم توزیع نیروی الکتریسیته مستهلک می شوند، هرچه رده ها از منشا نیروی برق دورتر باشند، تراز تحمل به جهت آن ها زیر تر انتخاب می شود. همین شارژها تا حدودی اثر شارژی که از نخست بر روی جوشن قرار داشته و شارژهای مازاد که از منشا ولتاژ به طرف a و b حرکت کرده اند و مانند شارژهای دی الکتریک، شرایط های جدیدشان را پذیرفته اند را خنثی می کند از این رو برای داشتن این ولتاژ در میان جوشن ها، شارژهایی که از منشاء به طرف جوشن ها حرکت کرده اند در نتیجه وجود دی الکتریک ارتقاء یافته اند. زمانی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه کلیدی عایق الکتریکی چیست وب سایت خود باشید.