انواع دریچه های سقفی – موسسه فنی مشایخی

با توجه به نیاز روزمره ساختمان های اداری و مسکونی به انواع روزنه های سقفی جهت کاربردهای گرمایشی، سرمایشی و تهویه هوا (به ويژه در وضعیت کرونایی موجود)، اضطراری است جهت سفارش، تهیه و نصب اشکال دریچه های سقفی حیاتی دقت به نیاز و شرایط اقلیمی موجود در محل زندگی یا این که محل عمل خود اقدام نمایید. این موسسه فنی بسته به نیاز کارفرما و شرایط اقلیمی، دریچه های سقفی گرد تخت و برجسته را همراه اهمیت ترک پیچ در قاب، دمپر پشت دریچه ای پروانه ای و نیم صفحه، تبدیل پشت روزنه برای معبر و کانال فلکسی بل، دریچه داخل تایل آرمسترانگ و در انواع رنگ های پودری الکترواستاتیک کوره ای ایجاد می نماید. احساس نیاز مبرم به ساخت همین محصولات، خودکفایی و عدم وابستگی به تولیدات کشورهای دیگر استدلال تاسیس همین موسسه فنی به شکل غیر قانونی در سال۱۳۹۷ می باشد و در نهایت به علت نیاز مبرم به مدارک اعتبار به جهت همکاری مهم پروژه های بزرگ در فروردین سال ۱۳۹۹ملزم به تصویب موسسه گردید. از دریچه های سقفی چهارطرفه غالبا به جهت مکان هایی استفاده می شود که حجم قابل توجهی از هوا اصلی صدا و افت فشار متوسط مورد نیاز باشد. هر دو گونه روزنه های سقفی گرد کلیدی کاربردهای سرمایشی، گرمایشی و تهویه مطبوع می باشد و غالباً جهت هوای رفت و در مواقعی برای هوای رجوع و خروجی حیاتی حجم عبوری بالا (در گونه های برجسته تا 2000 فوت بر دقیقه) در سقف هایی کلیدی طول کاهش از 4 متر قابل به کارگیری هستند. روزنه سقفی چهارگوش کلاف دور باز غالباً برای هوای رفت کاربرد دارند و برای دهش، رجوع و یا این که تخلیه هوای گوشه و کنار تهویه شده مورداستفاده قرار می گیرند. تفاوت دریچه های چهارگوش کلاف بدور باز دارای گونه های کلاف پهن از یک طرف در پروفیل به کار گیری شده در فریم دریچه می باشد و از طرفی حصر های ابعادی جهت نصب را ندارند. طراحی روزنه های خورشیدی یک برگه ی مربع شکل، که باطن همین کاغذ ی مربع رخ کلیدی اشکال انواع مدور هندسی دکوراتیو ساخته می شوند. در صورتی که در محیط روزنه سقفی تایلی از کادر استعمال نشود، بایستی از یک برگه فِلتِ آلومینیومی که اطراف آن به شکل لبههای دوسانتی خم شده به کارگیری کرد که اصلِ قسمتِ هوارسانِ در این نوع روزنه در قسمتِ داخلیِ همین صفحهی فلت به صورت ترکیبی اهمیت همین ورقه تعبیه میشود. دریچه سقفی تایلی دارای دریچه گرد برجسته به وسیله یک رابطِ گرد به لاینِ اصلیِ شبکه هوا متصل میشود. به جهت مثال ارزش روزنه سقفی هوا یک ، دو ، سه و چهار طرفه ی اهمیت محصول آلومینیومی (با دمپر و بدون دمپر)، در مقایسه دارای قیمت این فرآورده کلیدی متاع آهن به طور حتم فراتر خواهد بود. دریچه های سقفی چهار طرفه که به وسیله موسسه فنی تهویه نو عرضه می شود، تیغهها به وسیله پین و فنر به کادر روزنه متصل می شوند. در زمان تعیین دریچه کولر مسلما اصلی ارتفاع سقف محل گزینه حیث هم توجه نمایید چون چنانچه سقف تالار یا اتاق های شما بیش از 5 متر باشد روزنه های چهار طرفه سقفی به جهت همین مکان کارائی نخواهند داشت و انحصار ارتفاع سقف در این دسته از روزنه ها 5 متر می باشد. درصورتیکه از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در گزینه دریچه سقفی گلخانه لطفا از کاغذ ما بخواهید.