انواع حاشیه در فرش دستباف

انواع حاشیه در فرش دستباف

انواع حاشیه در فرش دستباف

انواع حاشیه در فرش دستباف

انواع حاشیه در فرش دستباف – به طور کلی به حاشیه به ناحیه کنار فرش گفته می شود که بیشتر برای افزایش زیبایی فرش و همچنین افزایش تمرکز بر ناحیه اصلی فرش دانست.

حاشیه دارای سه بخش می باشد که عبارت است از: یک حاشیه اصلی و دو حاشیه فرعی که هر کدام از این موارد خود دارای زیر بخش بوده که در ادامه به آنها می پردازیم. تعداد حاشیه ممکن است در هر فرش متفاوت بوده، برای مثال قالی کرمان معمولاً دارای یک حاشیه میانی و دو تا چهار حاشیه کناری تشکیل شده است.

 

 

انوع حاشیه در فرش دستباف عبارتند از:

 • حاشیه اصلی
 • حاشیه میانی
 • حاشیه مداخل
 • حاشیه ایلی
 • حاشیه ترکمنی
 • حاشیه دنب گلی
 • حاشیه تذهیبی
 • حاشیه تکراری
 • حاشیه غیر تکراری
 • حاشیه توسباغه
 • حاشیه سماوری
 • حاشیه هراتی
 • حاشیه درباری
 • حاشیه دسته گلی
 • حاشیه زنجیره بافت
 • حاشیه سرخود
 • حاشیه شکسته
 • حاشیه شیپوری
 • حاشیه کتیبه ای
 • حاشیه ظل السلطان
 • حاشیه قلمدانی
 • حاشیه موزاییک
 • نقش قفقازی حاشیه
 • حاشیه قوبا
 • حاشیه لوزی
 • حاشیه افشان تکراری
 • حاشیه طرف تلفیقی لچک ترنج
 • حاشیه طرح سلسله ای ترنجدار
 • حاشیه طرح هراتی
 • حاشیه اراک
 • حاشیه بختیاری
 • حاشیه جوشقان
 • حاشیه کنگرهدار
 • حاشیه تبریزی
 • حاشیه سرابندی
 • حاشیه شاپرکی
 • حاشیه کشکولی
 • طرح گوبلن در حاشیه
 • طرح مستوفی در حاشیه

 

حاشیه اصلی:

به طور کلی حاشیه اصلی نسبت به حاشیه باریک پهن تر بوده اما در برخی موارد حاشیه های باریک در طرح های لچک ترنج باید دارای پهنای برابر با حاشیه اصلی باشند و در قالی کرمان اغلب حاشیه فرش دو برابر پهنای حاشیه فرعی می باشد.

حاشیه میانی:
به حاشیه ی اصلی، حاشیه ی میانی و در نایین، میان حاشیه گفته شده و اغلب به صورت خطهایی گاهاً شکسته و یا معمولی و یا کوفی نوشته می شود.

حاشیه مداخل:
به حاشیه های درون اصلی که دارای رنگ متضاد رنگ اصلی می باشد.

حاشیه ایلی:
به طرح های هندسی و ایلی بافته شده حاشیه ایلی گفته می شود.

حاشیه ترکمنی:
به هشت ضلعی ها، نگاره ها و لوزی هایی که به صورت افقی نقش می بندد حاشیه ترکمنی گفته می شود.

حاشیه دنب گلی:
به حاشیه های بسیار پهت حاشیه دنب گلی گفته می شود.

حاشیه تذهیبی:
حاشیه ای که آن به صورت جفت نیم قابهایی است که کنار هم ردیف شده باشند را حاشیه تذهیبی می گویند.

حاشیه تکراری:
نفش آن در سراسر نوار حاشیه تکرار شود.

حاشیه غیر تکراری:
حاشیه ای که در آن نقش ها تکرار شد و هر جا به صورتی است.

اشتراک گذاری :

دیدگاه خود را بنویسید

48 ÷ = 6

تماس