افتادگی دریچه میترال چیست؟

به طور معمول روزنه هوا به صورتی طراحی می شوند که بضاعت تهیه و تنظیم جریان هوا را داشته باشند. نوع دیگری از روزنه ها ، دریچه های بیولوژیک (بیوپروتزها) میباشند که از بافت های حیوانی درست می شود و غالبا 3 تا 6 ماه آن‌گاه از فعالیت تنها نیاز به مصرف داروی ضد انعقاد داشته و بعد از آن بیمار در واقع یک شخص عادی محسوب می شود و هیچ نوع صدایی نیز تولید نمی کند، فقط یک عیب عمده داراست و آن هم این که آن‌گاه از مدتی در بین 10 تا 15 سال مبتلا خلل عملکرد شده و نیاز به ردوبدل دوباره خواهند داشت. کراتینین بالای ۱ در طول سال اول زندگی نشانگر پیشآگهی بد بیماری و حصر ذخیره کلیوی طفل است؛ و همین گونه بیماران در معرض نارسایی کلیه حیاتی ترقی سن و وزن هستند. نوع دیگری از روزنه های قلب هستند که در گروه دریچه های بیولوژیک قرار دارا هستند . زیرا همین دریچه ها بسته به مقاومت و استحکام، به شکل متنوع ایجاد شده و گزینه استفاده قرار می گیرند. یکی از نکات دیگر در مورد دریچه های فلزی، صدایی است که تولید می نمایند که ولی طی یک سری ماه اول آنگاه از فعالیت بیمار به آن عادت می کند.در حال حاضر فقط یک مدل روزنه مکانیکی وجود دارد که بی صدا میباشد (ATS) و تولید کمپانی امریکایی مدترونیک می باشد که این گزینه به جهت ارامش خل وچل و اعتماد به نفس بیماران از اهمیت ویزه ای برخوردار است. این جراحی شامل تکنیکهایی هست که طی آن از برشهای کوچکتری به جهت دسترسی به دریچهها استفاده میشود. روزنه ی آئورتی از ۳ لت راست، چپ و خلفی تشکیل شده است. یک عدد از مواد مورد به کار گیری به جهت این فعالیت پلی یورتان ها (PU) هستند. روزنه های مکانیکی می توانند عمر طولانی داشته باشند اما برای جلوگیری از ساخت لخته شدن خون بر روی دریچه، بایستی رقیق کننده خون به کار گیری شود. کلیدی توجه به خصوصیات پر رنگ پلیمرها به جهت این کاربرد به ویژه زیست سازش و عدم ایجاد لخته و آمبولی نسبت به دریچههای مکانیکی ساخته شده از فلز یا این که عدم عملکرد دریچههای قلب به دست آمده از حیوانات و تخریب پذیری آنها. لذا برای آنکه بتوان دریچههای قلب پلیمری اصلی سیکل کارکرد بالا ایجاد که بتواند به جهت بیش از 20 سال قدمت کند میبایست قدمت خستگی این پلیمر را بالا برد. درصورتیکه شما هر مدل سوالی در ارتباط حساس کجا و طرز به کارگیری از دریچه اسلوت خطی دارید، می توانید حساس ما در کاغذ وب تماس بگیرید.