آنتی اسکالانت چیست؟

آنتی اسکالانت RO، به آنتی اسکالانتی می گویند که به جهت کاهش رسوب و خودداری از ساخت رسوب در سطح پلی آمیدی فیلتر ممبران در دستگاه تصفیه آب صنعتی استعمال می شود. برای پرهیز از انتقال این رسوب به ممبران و کمتر عملکرد و راندمان آن، آنتی اسکالانت به آب محل ورود به اسمز معکوس تزریق می شود و مانع جلوس کرد این رسوبات بر روی ممبران می شود. آنتی اسکالانت قبل از ورود آب به ممبران ها به عنوان یک پکیج تزریق در سیستم پیش تصفیه آب ورودی به سیستم طولانی تر می شود و در واقع وجود همین ماده واکنش میان کلسیم و منیزیم و بی کربنات را به تاخیر می اندازد در عاقبت از آنجا که مدت زمانه حضور آب در ممبران ها نسبتا کوتاه می باشد در عاقبت از تشکیل رسوب جلوگیری می شود. ترکیبات ارگانو فسفره : همین مواد ترکیباتی آلی و قابل مجزاسازی می باشند که حاوی لینک و پیوند های کربن فسفر هستند (به استثنای استرهای فسفات و فسفیت که همین پیوند ها را ندارند) و به تیتر آنتی اسکالانت در تصفیه آب و فاضلاب مورد به کارگیری قرار می گیرند. انباشته شدن همین مواد و تولید رسوب بر روی ممبران ها پدیده scalling را به وجود می آورد که هزینه های اقتصادی زیادی را به یار خواهد داشت. پلیمر های آلی : پلیمر های آلی عمدتا کریستال های شکننده ای میباشند که به عنوان آنتی اسکالانت اهمیت استفاده از شکستن یا خمیده کردن گونه های کریستالی حاذق به خودداری از رشد و چسبندگی رسوبات بر بر روی سطح های می باشند. به این ترتیب از تجمع ذراتی که رغبت بیشتری به رسوب دارا هستند دوری می کند. البته در کاربرد های نفتی، حتی در دمای نسبتا زیر استفاده از آنان به برهان هیدرولیز در آب و تشکیل ارتوفسفات ها که فعالیت مهار کنندگی پاره ای دارند محدود می باشد. پلیمر های آلی تمایل دارا هستند که وزن مولکولی ذیل به یار فاصله اکثر در میان گروه های یونیزه شده را داشته باشند در واقع این ترکیبات اساسی پایداری حرارتی هیدرولیکی مضاعف فوق العاده ای می باشند. پلیمر ها به طور بخش اعظم در غلظت های زیاد پائین به تیتر آنتی اسکالانت و به منظور کنترل کلسیم کربنات و باریم سولفات در آب های حاوی غلظت مقداری از یون های رسوب دهنده نیز اثر گذار هستند، آن ها همچنین در حالت اسیدی به ویژه در در اختیار گرفتن باریم سولفات موءثر می باشند. آنها به راحتی در آب حل می شوند، غیر سمی هستند و در غلظت های کم تصفیه به ویژه در در اختیار گرفتن رسوب کلسیم کربنات موثرواقع می شوند. آنان به طور معمول به عنوان ضد رسوب برای ترکیباتی چون کلسیم، استرانسیوم و باریم استفاده میشوند. چنانچه از تایپ کردن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در آیتم مشخصات آنتی اسکالانت لطفا از برگه ما بخواهید.