آموزش گام به گام واکس زدن کفش

درصورتیکه از پیشینه و تاریخچه کفش پاشنه بلند پرسش کنید بایستی گفت در واقع از سال ۱۶۰۰ میلادی تاکنون، کفش پاشنه بلند همواره به تیتر عضوی جدانشدنی از صنعت مد بانوان شناخته میشود. در یک پرتره که مربوط به سال ۱۷۰۱ میباشد، لویی را در لباسی مجلل و شاهانه میبینیم، در حالی که یک جفت کفش پاشنه بلند حساس پاشنههای قرمز رنگ رنگ به پا کرده است! لباسهای ابریشمی و زیبای لویی جای خود را به جامههای ساده دادند و کفشهای پاشنه بلند نیز دیگر هیچ گاه به دنیای مردان بازنگشتند. در زمان لویی چهاردهم در فرانسه (۱۷۱۵-۱۶۴۳)، همه چیز در مورد ایرانیان برای فرانسویان دیدنی و افسون گر بود! پس از معروف شدن این کفشها در تراز اروپا، ناگهان تمامی چیز به شتاب تغییر کرد. بنابراین شما حتی نمی توانید به این فکر کنید که اهمیت کفشهای کتانی بی آلایش روی یک حیطه بوته ای یا این که صخره ای قدم بزنید. قد او دارای میزان ۱۶۳ سانتی متر از متوسط قد مردان آن دوران در فرانسه مضاعف کوتاه خیس بود، بدین ترتیب به جهت جبران همین کوتاهی، او کفهی کفشش را به سمت نصیب پاشنه فشار میداد تا قدش را ۱۰ سانتی متر بلندتر کند. عامل حساس آیتم اعتنا قرار گرفتن همین مردان ایرانی، کفشهای پاشنه بلندی بود که به پای خویش کرده بودند. همین گونه از پاشنه سبب می‌شود تا احتمال سرخوردنتان هنگام راه رفتن در سرازیری دارای شیب زیاد کفش مجلسی مردانه تند کمتر شود. این کتاب در واقع پروسه موفقیت فیل نایت است که مارک او همچنان یکی از بهترین برندهای عالم است. سرانجام، کفشهای پاشنه بلند تبدیل به دو نوع کفش حیاتی پاشنههای قطور به جهت مردان و پاشنههای رشته رشته برای زنان شد و این گرایش نیز رفته رفته شروع به رنگ به زانو در آوردن کرد، زیرا از قرن نوزدهم میلادی به بعد، دیگر مردان تمایلی به استعمال از کفشهای پاشنه بلند از خویش نشان نمیدادند. اما خیلی جالب و ولی تعجب برانگیز میباشد که بدانید به جهت هفت قرن قبل تر از آن، این مردها بودند که از کفش پاشنه بلند به کارگیری میکردند و راجع به تاریخچه کفش پاشنه بلند جالب خیس این هست که بدانید، در ابتدا همین مردان اهل ایران بودند که تکنولوژی کفش پاشنه بلند را حساس خویش به مجموعه کشور ها اروپا بردند. البته در مجموع، تاریخچه کفش پاشنه بلند به جهت مردان خیلی وقت هست که به پایان رسیده و در این گزینه شکی نیست.